• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

جستجوی عبارت Rural and Northern Immigration Pilot

اجرای برنامه مهاجرتی آزمایشی روستایی و شمالی در بسیاری مناطق به تاخیر افتاد

از یازده اجتماعی که در برنامه مهاجرتی آزمایشی روستایی و شمالی (Rural and Northern Immigration Pilot) شرکت میکنند پنج برنامه که قرار بود از یک ژانویه درخواست نامه را قبول کنند، مشخص شده که حداقل تا یک ...

بیشتر بخوانید