• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

تهدید زبان فرانسوی در برخی ایالتهای کانادا و خشم دولت کبک

با این که کبک تنها ایالتی است که به برتری زبان فرانسه در آن افتخار میکند، شهرهای دیگری نیز در کانادا وجود دارند که در آن ها زبان فرانسوی مرسوم است.

دولت فورد تصمیم گرفته تا بیشتر سرویس ها به زبان فرانسوی را قطع کند و برنامه دانشگاه فرانسوی زبان را نیز لغو کند. که باعث مخالفت بسیاری از سیاستمداران کبک شده است.

انتاریو یکی از ایالت هایی بود که تا هفته پیش قصد داشت اقدام به تاسیس دانشگاه فرانسوی زبان کند. متاسفانه به نظر میرسد 600000 ساکن فرانسوی زبان انتاریو دیگر این موقعیت را نخواهند داشت.دولت جدید فورد به صورت کلی ایده دانشگاه فرانسوی زبان را رد میکند، و برنامه دارد دفتر کمیسیون خدمات زبان فرانسوی را نیز منحل کند. دولت کبک نیز از این اقدامات خشمگین است.

زبان فرانسوی در کانادا هیچ گاه مشکل خاصی نبوده است، بنابراین حتی ترودو نیز اعلام کرده که از این تصمیمات "عمیقا ناراحت" است.

دیگر سیاستمداران کبک نیز بر علیه تصمیمات فورد واکنش نشان داده اند.François Legault به صورت واضح اعلام کرده که میخواهد از زبان فرانسوی در کانادا محافظت کند، و هنگامی که در تورنتو با فورد ملاقات کند نسبت به تصمیمات او اعتراض خواهد کرد.

فورد امیدوار است با این تغییرات کمبود بودجه در انتاریو را کاهش دهد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image