• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

اجرای پیش از موعود قانون مرخصی والدین در ماه مارس

دولت فدرال که در آغاز، ژوئن 2019 را به عنوان تاریخ اجرای قانون جدید مرخصی والدین به هنگام تولد نوزاد تعیین کرده بود، اینک به خواست دولت لیبرال تاریخ اجرا را به ماه مارس، سه ماه زودتر از تاریخ موعود، تغییر داده، که 24 هزار والد از آن سود بردند.

Jean-Yves Duclos، وزیر توسعه اجتماعی، دلیل این تغییر زمانی را به روز رسانی سریع تر از انتظار سیستم های بیمه اشتغالی دانسته و اعلام داشت که تنها والدینی که فرزندانشان پس از 17 مارس متولد گردند، شامل این قانون خواهند بود.

چنانچه والدین قانون 12 ماهه سابق را انتخاب کنند، از پنج هفته مازاد و در صورت انتخاب قانون جدید 18 ماهه، از هشت هفته اضافی برخوردار خواهند گشت. البته لازم به ذکر است که این قانون تنها در صورتی قابل استفاده می باشد که والدین به نوبت از کودک مراقبت نمایند، در غیر این صورت واجد شرایط نمی باشند.

کبک همچنین برای پدرانی که فرزند دوم آن ها متولد گشته، مرخصی باحقوق ارائه می دهد که حدود 70 درصد درآمد آنان را تامین می کند.

لازم به ذکر است که قانون مرخصی برای مراقبین ثانویه مانند پدر بزرگ یا مادربزرگ و ... نیز اخیرا در مجلس به بحث و مذاکره گذاشته شده است.
 
ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image