• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آغاز اقدامات امنیتی جدید و بازرسی کیف ها در ورودی سالن شهرداری تورنتو

کنترل و بازرسی کیف مراجعه کنندگان در ورودی طبقه اصلی سالن شهرداری آغاز شده است که بخشی از اقدامات امنیتی پلیس تورنتو است.

این اقدامات امنیتی، بخشی از تغییرات تصویب شده در جلسه ماه ژوئن شورای شهر در سال جاری است.

بازرسی ها در سه قسمت انجام میشود، دو بار به هنگام ورود به ساختمان از طبقه اصلی از ورودی سمت جنوبی ساختمان، و دیگری در سمت شمالی ساختمان از ورودی خیابان Hagerman.
برای ورود به سایر قسمت ها در طبقه اصلی مانند کتابخانه نیازی به بازرسی نیست اما قبل از ورود به دیگر مکان ها مانند اتاق های مقامات بازرسی انجام میشود.

کارمندان شهرداری که کارت ورود دارند نیاز به بازرسی ندارند.

دایان نیکول، مدیر بخش امنیتی، بیان کرد: "این بازرسی ها دلیل خاصی ندارد و فقط بخشی از طرح است."

بازرسی ها توسط پلیس تورنتو و اداره امنیت عمومی کانادا انجام میشود.

ترجمه نسیم عدلی مقدم

ثبت دیدگاه

Captcha Image