• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

جریمه شدن مرد کبکي به علت قدم زدن با کودکش در خیابان

مردی به نام کوهن که برای قدم زدن و خواباندن نوزادش را با کالسکه به خیابانی مسکونی در کبک برده بود به دلیل راه رفتن در مسیر خیابان 48 دلار جریمه شد و کار به شکایت کشید.

به گفته پلیس برای این کار پیاده رو هست، اما کوهن میگوید برآمدگی و  شیارهای پیاده رو مناسب کالسکه نیستند و کودک نميتواند به راحتی بخوابد.

پس از شکایت، پلیس اظهار کرد که با نادیده گرفتن کار او کد امنیتی بزرگراه کبک  (Quebec’s Highway Safety Code) نقض میشود و این موضوعی است که به امنیت عمومی اشاره دارد و بسیار حائز است.

با این حال، کوهن انکار و پافشاری کرد که افراد زیادی هر روز این کار را انجام می دهند و کارش اشتباه نیست.

پس از این اتفاق طی پرس و جوهايي از مردم آن حوالی برخي که خود نیز برای پیاده روی از خیابان استفاده مي کردند با اين کار پليس مخالفت و برخي نیز موافقت کردند.

ترجمه الهه براتی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image