• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

همه چشم ها به بانک مرکزی کانادا دوخته شده

امیدوا هستیم روز چهارشنبه هنگامی که بانک مرکزی کانادا آخرین تصمیم مصلحت اندیشانه خود را اتخاذ می کند باری دیگر خارج از گود باقی نماند؛ تصمیمی که در نتیجه آن می توان شاهد برگشت دلار کانادا از دورخیز اخیرش و سقوط آن در آستانه ورود به سال جدید بود. 

خط مشی منفعل بانک مرکزی در نتیجه 2 عامل خواهد بود، اول رکود قابل پیش بینی در بازار مسکن که خود در نتیجه قوانین سختگیرانه وام مسکن است و دوم عدم اطمینان پا بر جا بودن تجارت آزاد نفتا درباره NAFTA.

اگر جنبه مثبت این مسئله در نظر گرفته شود بهره اشتغال ارائه می شود و این تنها دلیلی است که ما شاهد حرکت و جنبشی از طرف بانک مرکزی خواهیم بود، با این حال از 10 اقتصاددانی که وال استریت ژورنال  Wall Street Journal به بررسی پیش بینی و نظر آن ها پرداخت، 6 اقتصاددان بر این باورند که تا اوایل اپریل شاهد هیچ گونه جابه جایی در نرخ بهره نخواهیم بود.

اما به خاطر رشد قدرتمند اشتغال که ایجاد 33000 شغل جدید در ماه برای سال گذشته بود، Stefane Marion از بانک ملی پیش بینی کرد بانک مرکزی نرخ بهره را در ماه جولای افزایش خواهد داد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image