• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

استعفای بسیاری از شاغلین در کانادا در طول پاندمی

نزدیک به یک نفر از هر پنج کانادایی در طول پاندمی به دلیل فشار‌های افزایش یافته، از شغل خود استعفا داده است.

شاخص سلامت روان LifeWorks یک نظر سنجی ماهانه است و از کانادایی در مورد رفاه و سلامت روان آنان سوأل کرده است. اولین نظرسنجی در آوریل 2020 انجام شد، و داده‌ها از هر نظرسنجی در مقایسه با معیار‌های برگرفته از داده‌های جمع‌آوری شده پیش از پاندمی در سال‌های 2017، 2018، 2019 مقایسه شدند.

در آخرین، نظر سنجی، 35 درصد از کانادایی‌ها گفته‌اند که در حال فکر کردن به استعفا از شغل فعلی خود هستند. امتیاز سلامت روان این پاسخ دهندگان، سه برابر کمتر از آنهایی است که نمی‌خواهند شغل فعلی خود را ترک کنند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که 16 درصد از پاسخ دهندگان به دلیل مسئولیت‌های مراقبتی، از شغل خود استعفا داده‌اند. این پاسخ دهندگان دارای کمترین امتیاز سلامت روان (4/28-) بودند.
 
این نظرسنجی نشان داد که کارکنان مسن‌تر و والدین نسبت به کارگران جوان‌تر و بدون فرزند بیشتر احتمال دارد از شغل خود استعفا دهند. سی و پنج درصد از پاسخ دهندگان بین 40 تا 69 سال عدم قدردانی در محل کار را دلیل استعفا عنوان کردند، در حالی که 9 درصد از پاسخ دهندگان 20 تا 39 ساله چنین نظری داشتند.
 
احتمال استعفای والدین در طول پاندمی بیش از دو برابر غیر والدین بود.
 
 انعطاف پذیری در دنیای کاری پس از پاندمی

این نظرسنجی نشان داد که 29 درصد از کانادایی ها می خواهند در دنیای کار پس از هپاندمی در محل کار خود انعطاف‌پذیری داشته باشند.
 
نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان گزارش دادند که کارفرمای آنها در مورد ترجیحات کاری آنها برای زمانی که پاندمی فروکش می‌کند سؤالی نکرده‌اند. این گروه دارای کمترین نمره سلامت روان (6/11-) بود.
 
مدیران تقریباً 40 درصد بیشتر از غیرمدیران گزارش می‌دهند که کارفرمایان از آنها در مورد ترجیحات کاری خود سؤال کرده‌اند.
 
استفان لیپتراپ، رئیس و مدیر عامل شرکت LifeWorks، گفت: «نتایج آخرین شاخص نشان می‌دهد که شاغلین همچنان به دلیل تغییرات محل کار احساس استرس می‌کنند.»
 
او در بیانیه‌ای گفت: «کانادایی‌ها نشان می‌دهند که وقتی صحبت از نحوه رسیدگی کارفرمایان به این موضوع می‌شود، عملکردها تأثیر بیشتری نسبت به وعده‌ها دارند.»
 
نتایج شاخص، بخشی از تعداد فزاینده‌ای از مطالعات و داده‌ها است که نشان می‌دهد «استعفای جمعی» کارگران در سراسر طول پاندمی وجود داشته است که باعث کمبود نیروی کار شده است.
 
پائولا آلن، معاون ارشد تحقیقات و رفاه کامل LifeWorks، گفت که مهم است کارکنان احساس کنند نظر آنان شنیده می‌شود.
 
او گفت: «گوش دادن به نظرات کارمندان نقش مهمی در حصول اطمینان از این دارد که آنها احساس ارزشمندی و انگیزه برای ادامه انجام کار خود به بهترین شیوه می‌کنند.»
 
این نظرسنجی به صورت آنلاین، به زبان انگلیسی و فرانسوی، از 2 تا 10 سپتامبر انجام شد. در مجموع 3000 پاسخ دهنده در این نظر سنجی شرکت کردند و همه آنها در شش ماه گذشته در کانادا شاغل بودند. داده‌ها از نظر آماری منعکس کنندۀ ترکیب جنسیتی و منطقه‌ای جمعیت بوده‌اند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image