• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

امید به زندگی در کانادا به دلیل پاندمی کاهش داشته است

داده‌های  جدید از سازمان آمار کانادا نشان می‌دهد، روند هفت سالۀ ارتقاء امید به زندگی (life expectancy) در کانادا به وسیلۀ دو موج اول پاندمی کووید 19 از بین رفت.

این آژانس آماری کانادا می‌گوید که بر اساس تخمین‌هایی که انجام داده است تعداد 15600 مرگ به دلیل کووید 19 در سال گذشته (2020) اتفاق افتاده که در نتیجه امید به زندگی را در میان زنان و مردان 0.41 سال کاهش داده است که معادل 150 روز یا پنج ماه است.

امید به زندگی در کانادا در سال 2020، 82.52 سال بود که نسبت به سال 2019، 0.18 درصد افزایش داشته است، با احتساب کاهش آن به دلیل پاندمی، امید به زندگی به 82.11 کاهش یافته است. 

از آنجا که فاکتورهای زیادی در محاسبه شامل می‌شود، سازمان آمارا کانادا هنوز امید به زندگی کلی کانادایی‌ها را تعیین نکرده است. این آژانس گفته است که اگر 0.41 سال را از امید به زندگیِ 82.1 سال در سال 2019 کانادایی‌ها کم کنیم، سطح امید به زندگی به سطح سال 2013 باز می‌گردد.

بر اساس برآوردهای سازمان آمار کانادا، امید به زندگی در کبک دو برابر نرخ ملی کاهش یافته است، امید به زندگی در هنگام تولد در آن استان 0.84 سال برای زنان و 0.8 سال برای مردان کاهش یافته است. کبک بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 را از آوریل 2020 تاکنون داشته است و بیش از 40 درصد از کل مرگ و میر کانادا مرتبط با کووید 19 را گزارش کرده است.
 
سازمان آمار کانادا اظهار داشت که میزان آسیب پاندمی به امید به زندگی در اینجا کمتر از آنچه آمارها در ایالات متحده، ایتالیا و فرانسه نشان می‌دهند، است، اما کاهش امید به زندگی در کبک کمتر از آلمان، استرالیا و نیوزیلند است.
 
اگرچه امید به زندگی در کانادا به دلیل پیشرفت در پزشکی و بهداشت به طور کلی هر ساله افزایش می‌یابد، اخیراً هم یک سال دیگر روند نزولی را تجربه کرده است.
 
در سال 2017، به دلیل تأثیرات بحران مواد افیونی، امید به زندگی هنگام تولد 0.07 سال معادل کمی بیشتر از 25 روز کاهش یافت.

ثبت دیدگاه

Captcha Image