• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

چشم‌انداز رشد اقتصادی کانادا در سال 2021

طبق یک دورنمای جدیداً منتشر شده از جانب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development)، اقتصاد کانادا امسال رشد چشمگیری خواهد کرد.

در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد این اتاق فکر بین‌المللی مستقر در پاریس که به OCED نیز شناخته می‌شود، اظهار داشت، اکنون انتظار دارد در سال 2021، 6.1 درصد رشد کند. این پیش‌بینی بیشتر از تخمین 4.7 درصدی است که همین سازمان در ماه مارس ارائه داد.

این اتاق فکر گفت، بازگشت اقتصادی کانادا به لطف کاهش محدودیت‌های کووید 19 در نیمۀ دوم سال و افزایش تقاضای خاجی خواهد بود.

قیمت‌‌های بالاتر کالاهایی مانند نفت و افزایش تقاضای ناشی از از بستۀ اقتصادی ایالات متحد در ماه مارس هم در بهبود اقتصادی کانادا نقش ایفا می‌کنند.

از آنجا که محدودیت‌های بهداشتی براشته می‌شوند و آخرین موج‌های کووید 19 از بین می روند، نیمۀ دوم سال 2021 هم می‌تواند شاهد صرف هزینۀ بیشتر از جانب مصرف کننده و بهبود بازار کار باشد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزود، از آنجا که سویه‌های مسری‌تر از این بیماری در کشور شیوع می‌یابند، و استان‌ها را مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌کند، پاندمی همچنان خطر بالقوه‌ای را متوجه بهبود اقتصادی خواهد کرد.

اما بودجۀ اخیر دولت فدرال کانادا نشان می‌دهد تا زمانی که کشور از این بحران بهداشت جهانی رهایی نیابد، ممکن است همچنان به برخی از خانوار‌ها و کسب کار‌ها حمایت مالی ارائه دهد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد اقتصادی کانادا برای سال 2022 را 3.8 درصد پیش‌بینی کرد، که در مقایسه با تخمین چهار درصدی این سازمان در ماه مارس، دو دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این چشم‌انداز بازبینی شده همراه با تخمین رشد 5.8 درصدی برای اقتصاد جهان توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ارائه شد. این سازمان رشد اقتصاد جهانی را در ماه دسامبر برای سال 2021، 4.8 درصد پیش‌بینی کرده بود. مانند کانادا این افزایش به واکسیناسیون در اقتصاد‌های پیش‌ رفته در جهان و محرک‌های اقتصادی در ایالات متحده بستگی دارد.

داده‌های دیگر از این اتاق فکر نشان می‌دهد که کانادا در سه ماهۀ دوم سال 2022 به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از پاندمی بازگردد.

انتظار می‌رود، سازمان آمار کانادا ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کانادا در سه ماهۀ اول را روز سه شنبه منتشر کند.           
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image