• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

برای خرید خانه در تورنتو باید چقدر درآمد داشت

توانایی خرید خانه در تورنتو برای بسیاری از آنهای که آرزوی خانه دار شدن را دارند در حال تبدیل شدن به امری غیر ممکن است. یک گزارش در مورد توان مالی مورد نیاز برای خرید خانه از طرف بانک ملی کانادا کمک چندانی به افزایش اعتماد به نفس نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، توان مالی برای خرید در تورنتو بیش از پیش در سه ماهۀ اول سال 2021 کاهش یافته است. درآمد خانوار و زمان موردنیاز برای پس‌انداز میزان پولی که برای خرید یک خانۀ معمولی در تورنتو نیاز است، می‌تواند باعث شود بسیاری از ساکنان تورنتو حداقل نتوانند برای سال‌های متمادی وارد بازار مسکن شوند.

خریداران احتمالی که به دنبال خرید یکی از هزاران کاندوی شهر هستند، با قیمت فرضی 620291 دلار به حداقل 125202 دلار در سال درآمد خانوار نیاز دارد. فرض کنید کسی 10 درصد از درآمد خود را رای پیش‌ پرداخت خرید کاندو پس‌انداز می‌کند، این گزارش می‌گوید که برای پس انداز پول کافی برای خرید کاندو 51 ماه طول می‌کشد.

وقتی صحبت از خرید خانۀ غیرکاندو به میان می‌آید، اعداد و ارقام حتی دلهره‌آورتر می‌شوند. براساس این گزارش، یک خانه معمولی غیرکاندو در تورنتو 1069111 دلار گذاری شده است. بر اساس این میانگین، درآمد خانوار 183594 دلار برای تأمین پیش پرداخت خرید خانه نیاز است.
 
اما زمان لازم برای پس انداز برای پیش‌پرداخت – باز هم، با فرض این که فردی با این حقوق 10 درصد از درآمد خود را کنار بگذارد – 297 ماه یا حدود 25 سال طول می‌کشد، تا بتوان پیش پرداخت یک خانه را جور کند. این بدان معناست که بدون داشتن یک برنامه پس انداز تهاجمی یا درآمد بیشتر، تورنتویی‌ها باید بخش بزرگی از درآمد بزرگسالی خود را پس انداز کنند.
 
توجه به این نکته مهم است که این محاسبات درآمد و پس انداز با این فرض انجام می شود که خریدار کمترین پیش پرداخت را پرداخت می‌کنند.
 
در انتاریو، خریداران برای خرید خانه‌هایی با قیمت فروش 500 هزار دلار ملزم به پرداخت حداقل 5 درصد از قیمت هستند، برای خرید خانه‌هایی با مبالغ 500 هزار دلار بیشتر باید 10 درصد آن را به صورت پیش پرداخت، تأمین کنند، و برای قیمت‌های خرید بالای 1 میلیون دلار، نرخ پیش پرداخت 20 درصد است.

پس کسی که می‌خواهد میزان پیش پرداخت بیشتری را پس انداز کند تا مجبور نشود اقساط وام مسکن بیشتری را ندهد، باید بیشر پس‌انداز کند.

در مقایسه با سایر شهرهای کانادا، ارقام و قیمت‌های تورنتو پس از ونکوور قرار می‌گیرد، جایی که هر کسی که اگر بخواهد خانه‌ای غیر کاندویی را با ارزش معمولی 1381274 دلار خریداری کند نیاز به درآمد خانوار 237201 دلار و 389 ماه پس‌انداز دارد که بیش از 32 سال طول می‌کشد.
 
بنابراین وقتی قیمت‌ها در تورنتو بسیار بالا به نظر می‌رسند، می‌توانید با خود فکر کنید، حداقل به اندازه ونکوور بد نیست.   
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image