• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

دیجیتالی شدن ثبت درخواست برای هفت برنامۀ مهاجرتی

ادارۀ مهاجرت کانادا در حال دیجیتالی کردن فرایند مراحل ثبت درخواست برنامه‌های مهاجرتی است که قبلاً از طریق کاغذ انجام می‌شد.

برخی از برنامه‌های مهاجرتی کانادا از درخواست‌های مبتنی بر کاغذ به فرایند‌های ثبت درخواست از طریق آنلاین بدل می‌شوند.

ادارۀ مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا مورخۀ 1 آوریل یک پرتال درخواست اقامت دائم آنلاین را ایجاد کرد. ادارۀ مهاجرت فرایند ثبت درخواست را برای تعدادی از برنامه‌های اقامت دائم در هفت برنامۀ زیر به صورت دیجیتال در آورده است:

1. برنامۀ نامزدی استانی ورود غیر اکسپرس؛
2. برنامۀ پایلوت مهاجرتی روستایی و شمالی؛
3. برنامۀ پایلوت کشاورزی – مواد غذایی؛
4. برنامۀ پایلوت مهاجرتی آتلانتیک (استان‌های ساحل شرقی کانادا)؛
5. برنامۀ سرمایه‌گذار منتخب کبک؛
6. برنامه کارآفرین کبک؛ و
7. برنامۀ خود کارآفرینی کبک.

با این حال، ثبت درخواست برای این برنامه‌ها از طریق کاغذ هنوز امکان پذیر است. ادارۀ مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا این گروه منتخب از برنامه‌ها را که معمولاً ورودی‌های کمتری نسبت به دیگر مسیرهای خانوادگی و اقتصادی به صورت آنلاین در آورده است.

ادارۀ مهاجرت در حال معرفی پُرتال با گروه محدودی از متقاضیان برای ادغام روش جدید دریافت و ایجاد اصلاحات در صورت لزوم است. ادارۀ مهاجرت کانادا همچنین در حال دیجیتالی کردن سایر برنامه‌های مبتنی بر کاغذ است.
 
گزینه آنلاین تلاش ادارۀ مهاجرت کانادا برای ارائه گزینه‌های بیشتر به متقاضیان مهاجرت برای درخواست اقامت دائم است. همچنین انتظار می‌رود که به متقاضیان کمک کند تا از تأخیرهای پستی مربوط به کووید 19 جلوگیری کنند.
 
ادارۀ مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا به CIC News گفت که این بخش در حال توسعه ابزارها و روش‌هایی برای کارآمدتر کردن سیستم مهاجرت قبل از پاندمی است. کووید 19 فقط نیاز به ارتقاء از سیتم مبتنی بر کاغذ به دیجیتال را تسریع کرد.
 
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا، قبلاً گفته بود که چشم‌انداز وی برای سیستم مهاجرت این است که تمام فرایندهای ثبت درخواست بعد از پاندمی هم به صورت مجازی و بدون ارتباط انجام شود.  
 
از ماه مارس 2020 به این سو، کانادا همچنین آزمون‌های شهروندی را دیجیتالی کرده و مراسم‌های برگزاری‌ جشن‌های شهروندی را بصورت آنلاین انجام داده است. ادارۀ مهاجرت همچنین یک فرایند فرود آنلاین را آغاز کرد ( online landing process)، که در اکثر موارد نیاز به مصاحبه‌های حضوری برای افرادی که اقامت دائمی رابه دست می‌آورند، از بین برد.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image