• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

با کاهش نرخ تولد در سراسر دنیا، مهاجران رشد جمعیت کانادا را مثبت نگاه میدارند

تحقیقات جدید نشان می دهد کانادا باید مهاجرت را به عنوان اولویت خود قرار دهد تا بتواند در رقابت اقتصاد جهانی تا پایان قرن باقی بماند.

این تحقیق که توسط مجله The Lancet انجام شده است پیش بینی می کند جمعیت جهان در اواخر قرن 21 کاهش می یابد. آنان می گویند جمعیت دنیا در سال 2064 به 9.73 میلیارد نفر می رسد، سپس روند نزولی را پیش گرفته و در سال 2100 جمعیت دنیا به 8.79 میلیارد می رسد.

محققان انتظار دارند جمعیت کانادا به 45.2 میلیون نفر در سال 2078 برسد و پس از آن با کاهش روبرو شده و در همان سال به 44.1 میلیون نفر برسد. گرچه این رقم بسیار محافظه کارانه تر از رقمی است که در انجمن کنفرانس کانادا در سال 2018 اعلام شد، و بیان می دارد جمعیت کانادا تا سال 2040 به 45 میلیون نفر می رسد. همچنین پیش بینی می کند که رشد جمعیت کانادا تا سال 2030 کاملا متکی به مهاجران می باشد.

در سال 2019 بیشترین رشد جمعیت کانادا مربوط به مهاجران بوده است، حدود 82% رشد جمعیت متکی به ورود مهاجران، و حدود 18% مربوط به تولد نوزادان بوده است، که طبق اعلام مرکز آمار کانادا هرساله کاهش می یابد.

مجله The Lancet می نویسد: "برای کشورهایی با درآمد بالا و نرخ زاد و ولد رو به کاهش، بهترین راه حل فوری اجرای سیاست های مهاجرتی لیبرال است."

کانادا، در کنار ترکیه و سوئد، شاهد بیشترین نرخ مهاجرت خالص می باشد. این تحقیق نشان می دهد رشد جمعیت پایدار و گسترش نیروی کار سبب رشد اقتصادی می شوند.

انظار می رود تا سال 2030 کانادا جایگزین روسیه به عنوان دهمین اقتصاد بزرگ جهان شود و این مقام را تا پایان قرن حفظ کند. 

محققان اینگونه نتیجه می گیرند که هنگامی که کاهش جمعیت آغاز شود بدین معنا نیست که تا پایان قرن متوقف شود. با این وجود، کانادا یکی از کشورهایی است که انتظار می رود با سیاست های مهاجرتی لیبرال و سیاست های اجتماعی که حمایت بیشتری از کار زنان و حقوق باروری آنان می کند، جمعیت خود را ثابت نگاه دارد. همچنین به نظر می رسد کانادا با مزایای مختلف اجتماعی، اقتصادی، و ژئوپلتیک که با جمعیت در سن کار پایدار می آید، تولید ناخالص داخلی بزرگتری به دست آورد.

ترجمه الهه بیات

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image