• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

سرزمین عجایب کانادا و دیگر شهربازی ها در حال آماده سازی جهت بازگشایی می باشند

سرزمین عجایب کانادا می تواند در مرحله سوم بازگشایی ها در انتاریو فعالیت خود را دوباره از سر بگیرد. اما پس از ماه ها تعطیلی این شهربازی با تجربیات متفاوتی پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

مقامات پارک اعلام کرده اند در حال حاضر مشغول آماده سازی پارک برای بازگشایی دوباره هستند. در فاز سه بازگشایی تمامی اماکن باقی مانده مجوز فعالیت خواهند داشت.

درحالی که سرزمین عجایب مشغول آموزش کارکنان برای بازگشایی دوباره می باشد، از بیان جزئیات مربوط به تغییرات خودداری کرده اند.

اما پارک آبی Wet’n’Wild،  پروتکل های مربوط به پیشگیری از ابتلا به کووید-19 را با الگوبرداری از سایر پارک های آبی، که در برخی مناطق فعالیت خود را آغاز کرده اند، و دستورالعمل های سازمان های بهداشتی اجرا کرده است.

دستورالعمل های بهداشتی و روش های عملیاتی پارک ها در مواجهه با کووید-19، یک دستورالعمل غیررسمی از سوی پارک ها می باشد که در طول زمان انتظار برای دریافت دستورالعمل رسمی دولت نوشته شده است.

طبق این دستورالعمل، رعایت فاصله اجتماعی نقش بزرگی در بازگشایی پارک ها ایفا می کند.

یکی دیگر از موارد ذکر شده در دستورالعمل، محدودیت تعداد افراد حاضر در پارک به اندازه 50% ظرفیت پارک می باشد.

دیگر مواردی که در دستورالعمل آمده است، شامل موارد زیر می باشد:
 • ظرفیت استفاده از وسایل، با توجه به الزام رعایت فاصله اجتماعی، محدود می شود.
 • آوردن دستگاه خنک کننده شخصی، با پرداخت هزینه، مجاز است. (داشتن لیوان، الکل، و اشیای تیز مجاز نمی باشد.)
 • اماکن قابل نشستن پارک ها به گونه ای تنظیم می شود که اعضای یک خانواده به اندازه کافی از دیگر افراد به دور باشند.
 • ایستگاه های ضدعفونی دست در همه جای پارک در دسترس می باشد.
 • نظافت پارک ها برای ضدعفونی پارک و تمامی امکانات آن (شامل اماکن استراحت، اماکن قابل نشستن، کمدها و لوله های آب) افزایش می یابد.
 • علامت هایی در تمام پارک نصب می شود که به مردم الزام رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از لوازم محافظت شخصی (PPE) در صورت نیاز را، یادآور شود.
 • تمامی افرادی که قصد ورود به پارک را دارند باید پروسه بررسی سلامت را پیش از ورود به پارک طی کنند. همچنین از آنان خواسته می شود هنگام ورود به پارک و خروج از آن، هنگامی که در صف هستند، و هنگام استفاده از سرویس بهداشتی حتما ماسک بزنند.
 • کارکنان نیز پیش از آغاز شیفت و پس از آن باید پروسه بررسی سلامت را بگذرانند، هنگام برخورد با بازدیدکنندگان و استفاده از وسایل بازی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، مناطق مختلف را صدعفونی کرده و بر فروش خوراکی ها نظارت داشته باشند.

ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image