• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

نظرسنجی: بانک مرکزی کانادا سال آینده نرخ بهره ها را ثابت نگه خواهد داشت

مطابق نتیجه نظرسنجی از تعدادی اقتصاددان در Reuters، آنها از بانک مرکزی کانادا انتظار دارند که  نرخ بهره ها را تا انتهای سال آینده ثابت نگه دارد.

در آخرین نظرسنجی Reuters که بین تاریخ های 19 تا 26 نوامبر و با 30 اقتصاددان انجام شد نشان داد که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره ها را در 1.75 درصد نگه خواهد داشت، نظری که مخالف نتیجه نظرسنجی قبلی بود، نظرسنجی که در آن پیش بینی شد میزان بهره بانکی کاهش یابد.

تغییر انتظارات ناشی از سخنرانی های جداگانه مسئولین بانک مرکزی کانادا Governor Stephen Poloz و Senior Deputy Governor Carolyn Wilkins بود که هفته پیش در سخنرانی های جداگانه ای اعلام کردند که برخلاف تنش های جهانی، وضعیت مالی کانادا "مناسب" میباشد.

تمامی افراد حاضر در نظرسنجی با توجه به نتیجه جلسه 4 دسامبر بانک مرکزی و انتظارات بازار انتظار داشتند که نرخ بهره ها ثابت بماند.

هنگامی که پرسیده شد که آیا اقتصاد کانادا واقعا به کاهش نرخ قبل از سال آینده نیاز دارد، بخش کوچکی از اقتصاددانان 13 نفر از 24 نفر گفتند نه. یک ماه قبل همین گروه اقتصاددانان کمی متمایل به کاهش بودند.

چهار بانک از 5 بانک اصلی کانادا انتظار داشتند که بانک مرکزی کانادا، حداقل تا انتهای سال 2020 نرخ بهره را کاهش دهد.

بانک مرکزی کانادا با توجه به اقتصاد قوی داخلی امسالش نرخ ها را ثابت نگه داشته است. همچنین نرخ تورم از ماه می نیز در حدود همان 2 درصد، یعنی عدد پیش بینی شده توسط بانک مرکزی مانده است.

James Orlando اقتصاددان ارشد در TD میگوید "برای ثابت نگه داشتن نرخ تورم، نرخ بهره باید کم شود تا منبع تغذیه کمکی برای اقتصاد ایجاد شود."

همچنین پیشبینی میشود که قیمت مسکن در سال آینده نیز فقط کمی بالا رود. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image