• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

وقفه در سرشماری بی خانمان های انتاریو و وخیم تر شدن وضعیت بی خانمانی

ایجاد وقفه در برنامه دولت داگ فورد با هدف سنجش و شمارش بی خانمان ها در انتاریو، موجب بروز نگرانی هایی پیرامون عدم توانایی شهرداری در حل این مشکل بنا بر عدم دسترسی به داده ها گشته است.

این سرشماری توسط دولت لیبرال سابق در سال 2018 به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر به منظور از بین بردن بی خانمانی مزمن در انتاریو تا سال 2025 آغاز گشته و طی بخش نامه ای اداری آن را برای مدیران خدمات مسکن شهری واجب دانسته بود، اما در نامه اخیر خود به مدیران اظهار داشته که برخی موارد نسبت به سال گذشته تغییر نموده، شامل این واقعیت که برخی جوامع جهت ردیابی بی خانمان ها از داده های بلادرنگ استفاده می کنند.

در نتیجه وزارتخانه این سرشماری را متوقف نموده تا جزئیات بیشتر بررسی گردند، اما همچنین خاطرنشان کرده که سایر جوامع می توانند در صورت تمایل این کار را به تنهایی ادامه دهند.

با این وجود، برخی منتقدین معتقدند كه این تصمیم ممکن است جمع آوری داده های كلیدی مورد استفاده جهت رفع مشکل بی خانماني را مختل نماید، و هر چه این وقفه طولانی تر گردد، شهرداری با مشکلات بیشتری مواجه بوده و مسئله حادتر خواهد گشت.
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image