• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

درخواست اقتصاددانان برای اقدامات اصلاحی جهت رشد اقتصادی

رهبران اقتصادی، اقتصاددانان و سرمایه گذاران خارجی می گویند رهبران سیاسی کانادا باید مشکلات زیربنایی که رشد اقتصادی بلندمدت را محدود میکند هدف قرار دهند، نه مسائل کوچک را.

سرعت رشد اقتصادی کانادا 1.8 درصد تخمین زده میشود که آنقدر سریعتر از نرخ افزایش جمعیت نیست، این به این معنی است که بسیاری از کانادایی ها از نظر اقتصادی بهتر نمیشوند. 

 David Dodge رئیس پیشین بانک مرکزی کانادا می گوید "تا جایی که من دیده ام هیچ یک از احزاب راجع به چگونگی ایجاد رونق واقعی، چگونگی تولید ثروت، و افزایش درآمد صحبت نکرده اند."

در حالی که کمپین های انتخاباتی متمرکز بر قبض موبایل و مالیات بوتیک ها هستند، اقتصاددانان میگویند یک اصلاح طولانی مدت نیازمند سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش بهره وری است. 

افزایش بهره وری که منجر به بالا رفتن حقوق میشود شرایط خوبی ندارد. این نرخ در آمریکا سالیانه 1.8 درصد است، اما نرخ رشد بهره وری کانادا تنها 0.3 درصد است.

دو سوم صاحبان کسب و کار باور دارند که سیاست های دولت فعلی به رشد مشاغل کمکی نکرده است. 
 
Craig Alexander اقتصاددان ارشد در  Deloitte Canada معتقد است مقیاس هایی که رشد اقتصادی را سرعت خواهند بخشید شامل سرمایه گذاری مفیدتر دولت در زیرساخت ها، قانون گذاری منطقه ای و افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است که منجر به نوآوری ها بهتر می شود.

چالش دیگر پیش روی کانادا تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش نرخ مالیات شرکت های آمریکایی بوده است. این اقدام باعث شده برخی کمپانی ها متمایل به ادامه سرمایه گذاری شان در آمریکا شوند.

The World Economic Forum در روز چهارشنبه اعلام کرد که کانادا در رده بندی جهانی رقابتی 2 پله سقوط کرده و در رده چهاردهم قرار دارد، این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کانادا طی پنج سال گذشته افزایش یافته است. 


 

ثبت دیدگاه

Captcha Image