• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آیا Andrew Scheer واقعا قول کاهش 50 هزار دلاری مالیات میلیونر ها را میدهد؟

Scheer قول داده ملاک های مالیاتی وضع شده توسط لیبرال ها را تغییر دهد.

متن زیر بخشی از مناظره این افراد بوده و صحت آن بر عهده خود سیاستمداران است.

ادعا: "آقای Scheer، شما قول کاهش 50,000 دلاری مالیات برای مولتی میلیونرها را داده اید."
-رهبر حزب لیبرال طی مناظره رهبران فرانسوی زبان

حقایق:
کمپین حزب لیبرال موضوعی جدید پیدا کرده و ترودو از هر فرصتی برای صحبت کردن راجع به آن استفاده میکند.

لیبرال ها معتقدند مطابق شعارهای انتخاباتی محافظه کاران، آنها باعث کم شدن مالیات برخی از پولدارترین افراد کانادا خواهند شد.

ترودو این موضوع را در مناظره این هفته نیز بیان کرد، اما Scheer آن را "دروغ" خواند.

برخلاف اعتراضات Scheer، مشخص است که لیبرال ها بر این موضوع تاکید خواهند کرد.

با این که این ادعا برای کمپین ها بسیار مناسب است، حقایق از آنچه لیبرال ها مدنظر قرار گرفته اند بسیار پیچیده تر است.

سیاست مالیاتی تقسیم کننده (Divisive tax policy)
ماه گذشته Scheer قول داد که قوانین لیبرال ها راجع به مالیات مشاغل کوچک را تغییر دهد. او قول داد که سقفی برای  ارزش "سرمایه گذاری منفعل" که یک کسب و کار خصوصی میتواند قبل از دسترسی اش به 9 درصد مالیات مشاغل مشخص کند تعیین کند.

هنگامی که این تغییرات توسط دولت ترودو انجام شد باعث تنش های سیاسی بسیار شد. محافظه کاران، برخی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نمایندگانشان نیز اعتراضاتشان را بیان کردند.

منتقدان معتقد بودند که لیبرال ها در حال حمله به کسب و کارهای کوچک –بزرگترین منبع استخدام در کانادا- هستند و پیشرفت و پس انداز را برای آنها سخت تر می کنند.

لیبرال ها اما اعلام کردند که این تغییرات برای برخورد جدی تر با افرادی است که با استفاده از ساختار مالیاتی بخش خصوصی از درآمدشان در برابر مالیات محافظت می کنند.

کمپین ترودو معتقد است از بین بردن تغییرات به معنی کاهش مالیات افراد پولدار کانادا است. با اینکه بدون شک مشخص است که افراد با درآمد بالا از این اتفاق سود خواهند برد، اما واقعیت به این سادگی نیست.

پخش کردن درآمد
پخش کردن درآمد (Income sprinkling) یک استراتژی مالیاتی است که درآمد را به اعضای خانواده که نرخ مالیات شخصیشان کمتر است منتقل میکند. اینگونه است که صاحبان مشاغل کوچک با پخش کردن درآمد میان اعضای خانواده که در کسب و کار سهم دارند میتوانند از بالا رفتن نرخ مالیات بر درآمد شان جلوگیری کنند.

قبل از تغییراتی که ترودو ایجاد کرد، درآمد می توانست بین افراد خانواده حتی آنهایی که نقش به خصوصی در کسب و کار نداشتند تقسیم شود. لیبرال ها قوانین سختگیرانه ای راجع به چگونگی و چرایی تقسیم درآمد بین خانواده گذاشتند.

دولت در آن زمان پیش بینی کرد که این تغییرات بر روی 45,000 کسب و کار خصوصی، یا حدود 3 درصد مشاغل کوچک تاثیر خواهد گذاشت.

با این حال در بررسی که توسط بخش بودجه پارلمان در مارس 2018 انجام شد، خانواده هایی که تحت تاثیر این تغییرات قرار می گرفتند، بر اساس مجموع درآمد قابل، مالیات سالانه شان بررسی شدند.

در این گزارش مشخص شد که مجموع درآمد قابل مالیات سالیانه 26 درصد خانواده های تحت تاثیر این قانون بین 150,000 تا 250,000 دلار است، در حالی که درآمد سالیانه 46 درصد بین 250,000 تا 500,000 دلار است. درآمد 15 درصد دیگر بین 500,000 هزار تا 1 میلیون دلار در سال بود.

همچنین مشخص شد که بر اساس قوانین جدید 900 خانواده ای که درآمدشان زیر 100,000 دلار در سال است نیز باید مالیات بیشتری بپردازند.

Tammy Schirle پروفسور اقتصاد و استاد دانشگاه می گوید کانادایی هایی که بیشترین بهره را از پخش درآمد بردند در میان 10 درصد گروه با درآمد بالا هستند. پس قطعا افراد ثروتمندی هستند.

اگر قوانین لیبرال ها لغو شوند، مطابق سناریوهایی حتی شاهد خواهیم بود که برخی خانواده ها تا 50,000 دلار مالیات کمتری دهند.

محدود کردن درآمد منفعل
محافظه کاران اعلام کرده اند که علاوه بر آغاز دوباره طرح تقسیم درآمد برای صاحبان برخی مشاغل کوچک، برنامه ترودو برای مالیات بر سرمایه گذاری در مشاغل کوچک را نیز لغو خواهند کرد.
اینحاست که سرمایه گذاری و درآمد منفعل نیز وارد میشوند.

درآمد منفعل از سود به دست آمده در سرمایه گذاری های منفعل که به جای ابزار یا زمین جدید برای کارخانه جدید یک کارخانه، در سهام یا اوراق بهادار هستند حاصل میشود.

تغییرات لیبرال ها به این معنی است که بعد از اینکه یک کسب و کار بیش از 50,000 دلار در درآمد منفعل درآمد داشته باشد، بخش بزرگی از درآمد معمولش در معرض مالیات با نرخ 15 درصد قرار میگیرد، نه نرخ پایین 9 درصد مالیات بر درآمد مشاغل کوچک.

یک کسب و کار بایستی 1 میلیون دلار سرمایه گذاری منفعل داشته باشد، و 5 درصد بازگردد، تا به عدد 50,000 دلار برسد.

دپارتمان اقتصاد تخمین میزند که در سال 2015، تنها 2.9 درصد کسب و کارهای کوچک کانادا –حدود 50,000 عدد- آنها به آن عدد رسیده اند. در واقع در سال 2015 بیش از 80 درصد کسب و کارهای کوچک هیچگونه سرمایه گذاری منفعلی نداشته اند.

باید ذکر شود که مخالفین اندازه گیری های لیبرال معتقد بودند که 50,000 دلار درآمد منفعل بسیار کم بوده است.

در مجموع، راه انداختن طرح تقسیم درآمد همانطوری که قبلا وجود داشت و از بین بردن طرح مالیات سرمایه منفعل باعث خواهد شد که صاحبان برخی مشاغل کوچک شاهد کاهش چشمگیر مالیتشان باشند.

آیا همه آنها میلیونر هستند؟ برخیشان قطعا هستند برخی دیگر نه.

آیا آنطور که ترودو میگوید کاهش مالیاتی 50,000 دلاری است؟ نه- اما به این معناست که برخی صاحبان کسب و کارهای میلیون دلاری به گونه ای مالیات پرداخت نخواهند کرد، گونه ای که برای دیگر کانادایی ها در دسترس نیست.

نظر: پیچیده است.
 
Lead Photo by Adrian Wyld/Canadian Press

ثبت دیدگاه

Captcha Image