• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

انتصاب نخستین سفیر رسمی کانادا برای حمایت از حقوق زنان و سیاست های فمینیستی

امروز با انتصاب نخستین سفیر امور زنان، صلح و امنیت در کانادا توسط جاستین ترودو، برگ دیگری در تاریخ زنان رقم خورد. Jacqueline O'Neill، به تقویت سیاست های خارجی فمینیستی کانادا کمک نموده و به حمایت از حقوق زنان خواهد پرداخت. و نه تنها حامی حقوق زنان، صلح و امنیت در سراسر کشور بوده، بلکه در جهت گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان نیز فعالیت خواهد داشت.

وی که اهل آلبرتا بوده و رئیس سابق موسسه امنیت جامع می باشد، در گذشته نیز در زمینه سیاست های مربوط به زنان، صلح و امنیت کمک شایانی به دولت فدرال نموده است.

این نقش جدید در دولت امروز به حمایت از حقوق زنان در سراسر کانادا پرداخته و شامل همکاری با تمامی ادارات فدرال جهت ارائه مشاوره و اجرای برنامه های حامی زنان، صلح و امنیت در کانادا، کمک به برگزاری رویدادهای مشوق زنان به حضور و مشارکت در ایجاد صلح و حضور به عنوان نماینده کانادا در رویدادهای بین المللی مربوط به زنان می باشد.

وی همچنین به حفظ حقوق زنان در معرض خشونت، و نحوه حفاظت آنان در برابر این قبیل ناامنی ها و خشونت ها در سرتاسر کشور خواهد پرداخت.و از همه مهم تر و  هیجان انگیزتر این که در جهت برخورداری زنان و دختران جامعه از حقوق برابر و یکسان تلاش خواهد نمود که به باور دولت کانادا این برابری جنسیتی به پیشبرد صلح و امنیت در سراسر کشور کمک خواهد کرد.

ترودو اظهار داشته است مادامی که زنان در پیشگیری از درگیری و ایجاد صلح نقش مهمی ایفا نموده و حقوق آنان مورد احترام قرار گیرد، آنگاه قادر به دستیابی به صلح پایدار و درازمدت خواهیم بود.

با وجود این که این سمت، سمت جدیدی در کانادا به شمار رفته، اما اولین بار نیست که کانادا یا جهان به زنان و نقش آنان در ایجاد صلح و امنیت اشاره نموده است. در سال 2000، شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان، خواستار افزایش مشارکت زنان در تمامی فعالیت های مربوط به ایجاد صلح و امنیت سازمان ملل متحد گشت.

کانادا از این رویکرد پیروی نموده و در سال 2010 و 2017 طرح اقدام ملی برای حمایت از حقوق زنان، صلح و امنیت را راه اندازی نمود، که تاکنون 80 طرح از این اقدامات ملی در سطح جهانی اتخاذ گشته است.

O'Neill، سفیر امور زنان، صلح و امنیت برای سه سال آینده به صورت تمام وقت بر روی کار خواهد بود.
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image