• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

تغییر قوانین مربوط به لباس دانش آموزان در تورنتو

به زودی فرم لباس و قوانین مربوط به آن در مدارس  تورنتو پس از یک دهه، بنا بر اتخاذ تصمیمات هیئت مدیره منطقه ای مدارس تورنتو (TDSB) تغییر خواهد نمود.

از سپتامبر 2019 دانش آموزان قادر به پوشیدن لباس هایی نظیر کلاه، لباس های کلاه دار، نیم تنه و تاپ های بندکی در کلاس های درس بوده که فرای آن چیزی است که پیش تر قادر به پوشیدن بودند.

به گفته TDSB، سیاست های جدید پیرامون فرم لباس دانش آموزان در 22 ماه مه به تصویب رسیده و در تمامی مدارس سراسر تورنتو اعمال خواهد گشت، که به عقیده TDSB، حاوی استانداردهای عادلانه و مناسب برای لباس دانش آموزان در سراسر منطقه بوده و بر اصولی نظیر "عدالت، حذف فشار و زور، ضد نژادپرستی، ضد تبعیض و آموزش عادلانه و فراگیر" تکیه دارد.

تحت این سیاست های جدید زین پس دانش آموزان قادر به پوشیدن لباس هایی خواهند بود که شانه، گردن، شکاف سینه، پاها، ران ها و پهلوها را به معرض نمایش می گذارد.

از لحاظ تاریخی، سیاست های مربوط به لباس مدارس به گونه ای اتخاذ و اجرا گشته است که با سیاست های منفی پیشین شامل زن ستیزی، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، ترنس و دوجنسیتی، معلولیت، تبعیضات اجتماعی و اقتصادی، بومی گرایی، متیس گرایی و دانش آموزان اینویت مقابله نماید، که به عقیده TDSB، با رفتار متمرکز، صریح و مداوم و امکان پذیر خواهد گشت.

 ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image