• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

ترودو می گوید سیاست های مهاجرتی امتیازاتی برای بخش تکنولوژی فراهم آورده است

نخست وزیر کانادا در گردهمایی رهبران تکنولوژی در تورنتو گفت: دسترسی به استعداد های جهانی باعث نوآوری و راه حل های بهتر میشود.

نخست وزیر جاستین ترودو میگوید تلاش دولت برای این که از دسترسی بخش تکنولوژی به بهترین استعداد های داخلی و خارجی اطمینان حاصل شود، باعث ایجاد مزیتی یگانه برای بخش تکنولوژی در کانادا شده است.

کنفرانس Collision که با حضور رهبران تکنولوژی جهانی برای اولین بار بعد از 5 سال خارج از آمریکا برگزار می شد، با سخنرانی ترودو آغاز شد.

تورنتو به این دلیل انتخاب شد که نرخ رشد مشاغل مرتبط به تکنولوژی آن از Silicon Valley بیشتر است.

ترودو به شهرزاد رفعتی، گزارشگر و بنیانگذار Broadband TV گفت که کانادا باید همچنان پذیرای استعدادهایی از سراسر جهان باشد و به افزایش تعداد مهاجران و سیاست های مهاجرتی دولتش اشاره کرد.

ترودو گفت "ما در زمانی هستیم که بسیاری از کشورهای بزرگ درهایشان را به روی مهاجران می بندند، اما ما می خواهیم مطمئن شویم که بهترین ها را از سراسر جهان میپذیریم. در سراسر جهان مردم به علت پوپولیسم یا ناسیونالیسم (نسبت به افزایش تعداد مهاجران) احساس نگرانی میکنند، اما نکته مهم این است که مطمئن شویم همه جای پیشرفت دارند."

ترودو میگوید عموم مردم از مهاجرت حمایت میکنند
ترودو میگوید مردم همچنان از مهاجرت حمایت میکنند و دولت او در تلاش است تا اطمینان حاصل کند افرادی که به کانادا می آیند بتوانند "خدمت کنند و پیشرفت کنند." او همچنین افزود که شهروندان کانادا از اثرات مثبت مهاجرت آگاه هستند."

ترودو می گوید سیاست های مهاجرتی کانادا به علاوه کیفیت زندگی باعث شده است بسیاری از افراد فعال در حوزه تکنولوژی به کانادا بیایند. او تنوع فرهنگی کانادا را به عنوان نقطه ای قوت بیان کرد.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image