• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

شش ماه مانده به انتخابات فدرال، حامیان ترودو باز هم کمتر شده اند

یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که حمایت از ترودو و حزبش باز هم کمتر شده است، این در حالیست که شش ماه بیشتر به انتخابات فدرال نمانده.

اما این هم بارقه ای از امید برای نخست وزیر است، که نشان میدهد حمایت از محافظه کاران و Andrew Scheer کم است و می شود امید داشت که تا انتخابات 21 اکتبر کمتر نیز  میشود.

مطابق نظرسنجی Leger که بین 18 تا 22 آوریل برای The Canadian Press انجام شد، فقط 27 درصد افراد اعلام کردند که به ترودو و حزب لیبرال رای خواهند داد، عددی که 13 امتیاز کمتر از  Scheer و حزب محافظه کار است که با 40 درصد در صدر قرار دارند.حزب محافظه کار در همه مناطق به جز کبک اول است، جایی که لیبرال ها با 31 درصد در صدر هستند؛ محافظه کاران و Bloc ها نیز هرکدام 23 درصد آرا را دارند.

فقط 30 درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند که خیلی یا نسبتا از دولت ترودو راضی هستند، در حالی که 65 درصد دیگر اعلام کردند که به مقدار کم یا زیاد از دولت او ناراضی هستند- اعداد نگران کننده ای که در تمامی مناطق وجود دارد.

همچنین در پاسخ به این سوال که کدام یک نخست وزیر بهتری است Scheer با 25 درصد بالاتر از ترودو که 20 درصد به او رای داده اند قرار گرفته است.

همچنین در پاسخ به این سوال که کدام حزب برای کانادا بهتر است، 30 درصد لیبرال ها و 25 درصد نیز محافظه کاران را انتخاب کردند. 45 درصد دیگر گفتند که نمیدانند.

در میان افرادی که خودشان را حامیان NDP یا Green میشناختند نیز، 48 و 42 درصد دولت لیبرال را ترجیح می دادند، اما فقط 18 و 23 درصد دولت محافظه کار را ترجیح می دادند.

اتفاقات اخیر باعث شده که محبوبیت ترودو در میان مردم کمتر شود.برخی از رهبران محافظه کار ایالتی مانند داگ فورد نیز کمپین هایی بر علیه ترودو ایجاد کرده اند. که در نتیجه اتنخابات بی تاثیر نخواهد بود.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image