• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

فرآیند جدید رفع مشکلات رانندگان کانادایی درخصوص نقض قوانین پارکینگ

آیا شما اخطاری زرد رنگ مبنی بر نقض قوانین پارک خودروی خود در تاریخ 28 آگوست 2017 یا بعد از آن دریافت کرده اید؟ در این صورت شما دو انتخاب دارید، جریمه نقض قوانین پارکینگ را پرداخت کنید یا درخواست یک بازنگری آنلاین یا شخصی دهید.

برای رفع اختلاف نقض قوانین پارکینگ، از سیستم جدید مجازات اجرایی (Administrative Penalty System (APS استفاده کنید- فرآیندی سریع تر ساده تر و راحت تر، که شهرداری به جای دادگاه حل و فصل اختلافات به عهده گرفته است.

انتخاب های شما برای رفع اختلاف
در عرض 15 روز از زمان دریافت اخطار نقض قوانین پارکینگ می توانید درخواست بازنگری دهید. اگر این مهلت را از دست دادید می توانید برای تمدید این مهلت درخواست دهید.
اگر درخواست بازنگری می کنید، تا زمانی که افسر نظارت تصمیم بگیرد، جریمه خود را پرداخت نکنید. پرداختی که قبل از بازنگری و نظارت انجام شود درخواست بازنگری شما را فسخ خواهد کرد، زیرا با پرداخت جریمه، مورد شما حل شده در نظر گرفته می شود. 

شهرداری تورنتو از طریق شخص ثالث هیچ ایمیلی مبنی بر جریمه های مهم پارکینگ یا یادآوری مسائل ارسال نمی کند. اگر شما چنین ایمیلی دریافت می کنید، روی هیچ لینکی کلیک نکنید و به سادگی آن ایمیل را پاک کنید. جریمه های مهم پارکینگ یا اخطارهای نقض قوانین پارکینگ می تواند با استفاده ازاپلیکیشن آنلاین City’s Parking Ticket Services پرداخت شوند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image