• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

برنامه های دولت فدرال برای امنیت و آسایش در دوران کهنسالی OAS

دولت فدرال کانادا برنامه های حمایت مالی را برای کهنسالان کشورش در سطح ملی و استانی طراحی و اجرا کرده است که در افزایش استانداردهای زندگی، بهداشت و درمان و معاشرت با دیگران در زمان کهنسالی موثرخواهد بود. درسال های اخیر با بروز مشکلات عمیق اقتصادی نگرانی هایی از نحوه تامین منابع مالی بوجود امده است که باعث تغییراتی در این برنامه ها از جمله افزایش سن دریافت QAS  از 65 سالکی به 67 سالگی گردید، اما اصول آن همچنان پا برجاست. که دراینجا به بیان مهمترین موارد آن می پردازیم.
برنامه امنیت در دوران کهنسالی OAS
این برنامه بنیاد سیستم درآمد بازنشستگی کشور کانادا است که منبع مالی آن درآمد عمومی کانادا می باشد. بطوریکه در این برنامه فرد نیازی به پرداخت مستقیم مبلغی مجزا در دوران کاری خود برای حقوق بازنشستگی خود در آینده ندارد.  به این ترتیب حقوق بازنشستگی OAS متفاوت از حقوق بازنشستگی CPC است که طبق برنامه CPC فرد در دوران کاری خود مبلغی را به آن اختصاص می دهد و همچنین شامل مزایای بازنشستگی، بازنشستگی زودهنگام، بیمه عمر، مستمری و از کارافتادگی برای فرد و افراد خانواده هایشان می شود.
حقوق بازنشستگی OAS  بطور ماهانه به افراد بالای 65 سال که شرایط اقامت قانونی را داشته باشند پرداخت می شود. افرادی که همچنان مشغول به کار هستند یا اصلا کار نکرده اند نیز می توانند از مزایای OAS استفاده کنند. درحال حاضر سن صلاحیت برای دریافت حقوق بازنشستگی OAS 65 سال است، اما از ماه آوریل 2023 ، طی 6 سال به 67 سال خواهد رسید.
حقوق بازنشستگی OAS مزایای بازنشستگی دیگری نیز علاوه بر حقوق بازنشستگی برای کهنسالان کم درآمد فراهم می کند که عبارتنداز:
 
 1. درآمد مکمل تضمین شده
این نوع از درآمد  ویژه افراد کم درآمد است که مبلغی به حقوق OAS آنها اضافه می شود. برای درخواست آن باید فرم پر کنید.
 اگر شما بنا به دلایلی که خارج از اختیار شماست جدا از همسر رسمی و شریک قانونی زندگیتان زندگی می کنید (به عنوان مثال در بیمارستان یا خانه سالمندان زندگی می کنید)، به هرکدام از شما میزان حقوق افراد مجرد تعلق می گیرد که درنتیجه ماهیانه، مبلغ بیشتری را کسب خواهید کرد.
شرایط صلاحیت برخورداری از درآمد مکل تضمین شده:
 • درصورتی که در کانادا ساکن باشید ، این سود ماهانه بدون مالیات به حق بازنشستگی OAS شما اضافه خواهد گردید؛
 • درصورت بودن در لیست دریافت حقوق OAS؛
 • درآمدتان (درصورت متاهل بودن، درآمد شما و همسر رسمی یا شریک قانونی زندگیتان کمتر از حد میزان تعین شده در آن سال باشد)
اگر صلاحیت دریافت GIS را داشته باشید، میزان دریافتی شما وابسته به میزان درآمد سال قبل بدون درنظرگرفتن حقوق OAS  شما می باشد. هیچ یک از حقوق GIS، OAS و کمک هزینه زندگی و کمک هزینه های بازماندگان به عنوان درآمد شما در هنگام محاسبه مزایا محسوب نمیشود.
در جدول زیر می توانید حداکثر پرداخت ماهیانه GIS را از ماه ژانویه تا مارس2013   مشاهده نمایید. این میزان 4 بار در سال در ماه های ژانویه، آوریل، جولای و اکتبر بررسی می شوند.
حداکثر میزان GIS تنها در زمانی که منبع درآمدی دیگری ندارید به شما تعلق می گیرد. حقوقOAS و اولین ۳۵۰۰ دلار درآمدتان مشمول میزان درآمدی که برای تعیین GIS استفاده می شود نمی باشد.
 
 
وضعیت تاهل دریافت کنندگان حقوق GIS ماکزیمم مزایای ماهیانه GIS
(ژانویه تا مارس ۲۰۱۳)
ماکزیمم درآمد
(ژانویه تا مارس ۲۰۱۳)
مجرد، بیوه یا مطلقه ۷۴۰ دلار و ۴۴ سنت ۱۶۵۶۰ دلار
زوج
چنانچه یکی از زوجین، مستمری OAS را دریافت میکند و دیگری تحت پوشش OAS نباشد
۷۴۰ دلار و ۴۴ سنت ۳۹۶۹۶ دلار
زوج
چنانچه  زوجین تحت پوشش OAS باشند
۴۹۰ دلار و ۹۶ سنت ۲۱۸۸۸ دلار
زوج
چنانچه یکی از زوجین تحت پوشش OAS باشد و دیگری کمک‌هزینه زندگی دریافت کند
۴۹۰ دلار و ۹۶ سنت ۳۹۶۹۶ دلار
 
 
 
 1. کمک هزینه زندگی
این نوع از مزایا با توجه به دارا بودن شرایط ذیل به همسر رسمی یا شریک قانونی زندگی فردی که GIS دریافت می کند تعلق میگیرد.
 • درصورتیکه سن شما 60 سال تا 64 سال باشد. که شامل ماه تولد در 65 سالگی نیز می شود.
 • و همسر یا شریک قانونی زندگی شما حقوق بازنشستگی OAS دریافت کند و واجد شرایط درآمد تکمیلی تضمین شده (GIS) باشد؛
 • چنانچه شهروند یا مقیم قانونی کانادا باشید؛
 • میزان دریافتی شما و همسرتان کمتر از ماکزیمم درآمد مشخص شده باشد؛
 • ساکن کانادا باشید و حداقل 10 سال از سن 18 سالگی در کانادا سکونت داشته باشید.
درصورتیکه سن شما 60 سال تا 64 سال باشد، و بیوه باشید، شما می توانید از این مزایا استفاده کنید.
 
 ماکزیمم میزان تعیین شده برای ژانویه سال 2013 ، 1037 دلار بوده است.
این مزایا یک ماه پس از تولد 65 سالگی شما و درصورت صلاحیت پیدا کردن برای دریافت OAS و GIS خود به خود قطع خواهند شد.
 
 
 1. کمک هزینه زندگی برای افراد بازمانده
این نوع از مزایا به عنوان مکمل حقوقی برای افرادی با درآمد پایین که همسر یا شریک قانونی زندگی خود را از دست داده اند درنظر گرفته شده است (درصورتیکه حق CPP خود را در زمانی که مشغول بکار بوده اند پرداخت کرده باشند).
فرد درصورت برخورداری از شرایط زیر مشمول دریافت این نوع مزایا میگردد:
 • درصورتیکه سن شما 60 سال تا 64 سال باشد. که شامل ماه تولد در 65 سالگی نیز می شود.
 • چنانچه شهروند یا مقیم قانونی کانادا باشید؛
 • میزان دریافتی شما و همسرتان کمتر از ماکزیمم درآمد مشخص شده باشد؛
 • ساکن کانادا باشید و حداقل 10 سال از سن 18 سالگی در کانادا سکونت داشته باشید؛
 • درصورتیکه همسر یا شریک قانونی زندگیان درگذشته باشد و دیگر وارد رابطه دیگری نشده باشید
این مزایا یک ماه پس از تولد 65 سالگی شما و درصورت صلاحیت پیدا کردن برای دریافت OAS و GIS خود به خود قطع خواهند شد.
در ژانویه 2013 حداکثر میزان پرداختی 1،164 دلار بوده است.
چنانچه سن دریافت OAS از 65 سالگی به 67 سالگی افزایش یابد، سن شروع دریافت کمک هزینه زندگی و کمک هزینه زندگی برای بازماندگان نیز از 60 سالگی به 62 سالگی  و سن اتمام دریافت از 65 به 67 سالگی تغییر خواهد یافت.
 
شرایط صلاحیت برخورداری از حقوق بازنشستگی OAS
سوابق استخدامی شما عامل تعیین صلاحیت شما نیست. شما قادر خواهید بود از حقوق بازنشستگی OAS برخوردار شوید، چنانچه هرگز کار نکرده باشید یا هنوز مشغول به کار هستید.
اگر مقیم کانادا هستید شما باید:
 • 65 ساله یا بیشتر باشید؛
 • زمان تایید تقاقضانامه شما، شهروند یا مقیم قانونی کانادا باشید؛
 • از سن 18 سالگی حداقل 10 سال مقیم کانادا بوده باشید.
 
اگر خارج از کانادا زندگی می کنید، باید:
 • 65 ساله یا بیشتر باشید؛
 • روز قبل از ترک کانادا شهروند یا مقیم قانونی کانادا بوده باشید؛
 • از سن 18 سالگی حداقل 20 سال مقیم کانادا باشید.
 
اگر شما واجد شرایط هیچ یک از سناریوهای فوق نباشید، ممکن است صلاحیت برخورداری  حقوق بازنشستگی OAS در کشوری دیگر  یا ازهر دوخواهید داشت، به شرط آنکه:
 • اگر در کشوری زندگی کرده اید که که با کانادا توافقنامه امنیت اجتماعی بسته باشد؛ یا
 • یا درکشوری زندگی کند که در سیستم اجتماعی اش با کانادا توافق امنیت اجتماعی بسته باشد.
 
افراد کانادایی که خارج از کانادا برای کارفرمایان کانادایی کار می کنند
افراد کانادایی که خارج از کانادا برای کارفرمایان کانادایی کار می کنند، ازقبیل نیروهای مسلح و بانک ها. برای اخذ صلاحیت دریافت حقوق بازنشستگی، باید ظرف شش ماه پس از پایان استخدامی خود به کانادا برگردید یا درحال خدمت به سن 56 سالگی وارد شده باشید.
مدارک لازم عبارتند از:
 • مدرک استخدامی از کارفرما، و
 • مدرک حضور فیزیکی و برگشت به کانادا
تحت شرایط خاصی، همسر رسمی یا شریک قانونی زندگی تان، وابستگان و افراد کانادایی که برای سازمان های بین المللی خارج از کانادا کار می کنند شهروند کانادا محسوب می شوند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image