• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

مهاجران تازه وارد عملکرد بهتری در بازار کار کانادا دارند

مهاجران نتایج بهتری در بازار کار کانادا دارند، در بعضی موارد، از افراد متولد کانادا نیز عملکرد بهتری دارند.
 
مطابق گزارش جدیدی که منتشر شده است، مشخص شده که مهاجران در مقایسه با افراد متولد کانادا، جوان تر و تحصیل کرده تر هستند.
 
اقتصاددان، Kimberly Wong، مولفه های نرخ مشارکت، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و درآمد ساعتی سه گروه را مقایسه کرد: مهاجران بسیار تازه وارد که کمتر از پنج سال است که به کانادا آمده اند، مهاجران تازه واردی که بین پنج تا ده سال در کشور بوده اند، و شهروندان متولد کانادا. این مطالعه با بررسی آمار بین سالهای 2006 تا 2019 انجام شده است.
 
با این که نرخ مشارکت و اشتغال مهاجران بالاتر بود، اما باز هم یک شکاف درآمدی وجود داشت.
 
در پایان بازه 13 ساله، مهاجران نرخ مشارکت و اشتغال بیشتری به نسبت نیروهای کار متولد کانادا داشتند.
 
در سال 2019، نرخ مشارکت مهاجران خیلی تازه وارد 4.5 درصد، و مهاجران تازه وارد 10 درصد بیشتر از افراد متولد کانادا میباشد. نرخ اشتغال مهاجران خیلی تازه وارد 1.5 درصد و مهاجران تازه وارد 8.7 درصد امتیاز بیشتر از افراد متولد کانادا است.
 
نرخ بیکاری برای مهاجران کمتر شده است، اما بازهم بیشتر از نیروهای کار متولد کانادا میباشد. در سال 2019، نرخ بیکاری مهاجران خیلی تازه وارد، و مهاجران تازه وارد به ترتیب 4 و 1 درصد بیشتر از کانادایی ها بود.
 
با این که وضعیت حقوق کمی بهبود یافته، اما باز هم در آمد مهاجران بین 2.87 تا 4.32 دلار کمتر از کانادایی ها است.
 
شش دلیل بهبود وضعیت خروجی مهاجران
 
در این گزارش شش مورد به عنوان عوامل بهبود عملکرد مهاجران در بازار کار ذکر شده اند:
 
·  مهاجران بیشتری مدرک دانشگاهی داشتند؛
·  بازار کار قوی دهه 2010 ممکن است بیشتر از افراد متولد کانادا به مهاجران سود رسانده باشد؛
·  برنامه های فدرال و استانی (مانند برنامه نامزدی استانی) به بهبود عملکرد بازار کار کمک کردند؛
·  خدمات حمایتی احتمالا به ورود بهتر مهاجران به بازار کار کمک کرده اند؛ و
·  سیستم پذیرش مدارک خارجی بهبود یافته است
·  اطلاعات بهتر بازار کار ممکن است به مهاجران کمک کرده باشد که بهتر برای بازار کار کانادا آماده شوند.
 
 همچنین دو دلیل نیز برای رشد آرامتر وضعیت حقوق در مقایسه با دیگر شاخص های بازار کار وجود داشت:
·  چالش هایی که مهاجران با آنها روبرو هستند، برای مثال تبعیض، موانع زبانی، و دایره های اجتماعی کوچکتر ممکن است موثر باشد؛ و
·  مشاغل اشتباه، ممکن است یک فرد تحصیل کرده در موقعیت شغلی غیر مرتبط به تحصیلاتش کار کند، که میتواند توضیح دهد چرا وضعیت درآمدی مهاجران تحصیل کرده بهبود نیافته است.
 
در این گزارش آمده است که "با توجه به میانگین سنی، و مدرک تحصیلیشان در مقایسه با جمعیت در سن کار کانادایی، مهاجران جدید نیرویی مهم برای بازار کار کانادا میباشند."
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image