• دلار آمریکا (خرید): 24,800
  • دلار آمریکا (فروش): 25,400
  • دلار کانادا (خرید): 19,500
  • دلار کانادا (فروش): 20,300

جستجوی عبارت نیروی کار در کانادا

کانادا در سال های آینده بیشتر نیازمند نیروی کار در کدام مشاغل است؟

به دلیل بروز بیماری کرونا در جهان، بیشتر کشورها نیازمند جذب نیروی کار در زمینه پزشکی و بهداشتی بوده اند. ...

بیشتر بخوانید