• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

کانادا کشور برتر برای سرمایه‌گذاری و مهاجرت

به لطف رتبه‌های برتر در مهاجرت و سرمایه‌گذاری و سایر مقوله‌ها، برای اولین بار، کانادا در شاخص برندهای ملی Anholt-Ipsos در سال 2021 به رتبۀ دوم صعود کرد.
 
شاخص برندهای ملی [Nation Brands Index]، شهرت کشورها را در سراسر جهان اندازه‌گیری می‌کند.  امسال، آنها 60 کشور را مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج نظرسنجی خود را از 60000 مصاحبه استخراج کردند. در سال‌های گذشته، آنها نتایج 50 کشور را از طریق 20000 مصاحبه اندازه‌گیری می کردند.
 
کشورها بر اساس کیفیت درک شده در شش مقولۀ صادرات، حکومت، فرهنگ، مردم، گردشگری و سرمایه‌گذاری و مهاجرت رتبه‌بندی شدند.
 
کانادا مقام اول را در مهاجرت و سرمایه گذاری کسب کرد که درک توانایی یک کشور برای جذب مهاجران، کارگران خارجی و دانشجویان بین‌المللی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص همچنین ارزیابی می‌کند که چگونه کیفیت زندگی و محیط کسب و کار هر کشور  در جهان درک می‌شود.
 
کانادا همچنین نمرات برتری را برای حکمرانی به دست آورد، که ادراک از شایستگی و انصاف دولت ملی و همچنین تعهد درک شده آن را به مسائل جهانی مانند صلح، عدالت، فقر و محیط زیست می‌سنجد.
 
ثالثاً، کانادا رتبه اول را برای رده مردم داشت که شهرت جمعیت یک کشور را از نظر شایستگی، صراحت، دوستی و بردباری را بررسی می‌کند.
 
کانادا رتبه ثابتی را در سه دسته باقی مانده حفظ کرد: صادرات، که نظرات نسبت به محصولات و خدمات یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. گردشگری که میزان علاقه به بازدید از یک کشور را می‌سنجد. و فرهنگ، که نظرات جهانی را در مورد میراث یک ملت و قدردانی از فرهنگ معاصر آن از جمله هنر و ورزش ارزیابی می‌کند.
 
در طی دو سال گذشته، کانادا در فهرست برندهای ملی در بین سه کشور برتر قرار داشته است. با این حال، امسال کانادا پس از آلمان که رتبه اول را در پنج سال گذشته حفظ کرده است، در جایگاه دوم قرار گرفت. نقاط قوت آلمان در صادرات، مهاجرت و سرمایه گذاری، حکمرانی و فرهنگ آن است.
 
کانادا از بریتانیا پیشی گرفت، که در سال 2020 مقام دوم را به خود اختصاص داد. امسال، بریتانیا در مجموع به رتبه پنجم سقوط کرد. این کشور رتبه کلی مثبتی را برای درک فرهنگ، صادرات و مهاجرت و سرمایه گذاری خود حفظ کرد. نقاط ضعف آن از نظر درک جهانی از مردم و حاکمیت آن است.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image