• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

نحوۀ ثبت درخواست سوپر ویزای کانادا برای والدین

سوپر ویزا به والدین، پدربزرگان و مادربزرگان شهروندان و مقیمان دائم کانادا اجازه می‌دهد که وارد کانادا شوند. در ابتدا، آنها می‌توانند بدون تمدید وضعیت اقامتی خود به مدت دو سال وارد کانادا شوند و همچنین در طول یک دورۀ ده ساله می‌توانند چند بار وارد کانادا شوند.

این ویزا تمام سال در دسترس است و جایگزین برنامۀ والدین، پدربزرگان و مادربزرگان (PGP) برای آنهایی است، که می‌خواهند به صورت موقت با والدین، پدربزرگان و مادربزرگان خود دوباره ملاقات کنند. از آنجا که برنامۀ والدین تقاضای زیاد و ظرفیت محددی دارد، سوپر ویزا دوباره جمع شدن خانواده‌ها کنار هم را بیشتر تضیمن می‌کند. این ویزا به ویژه برای شهروندان کشور‌هایی مفید است که برای سفر به کانادا به ویزای اقامت موقت (TRV) نیاز دارند، به اینصورت که دیگر مجبور نباشند به طور مداوم برای ویزای ویزیتوری خود درخواست دهند.

چه کسانی واجد شرایط سوپر ویزا هستند؟

والدین، مادربزرگان و پدربزرگان شهروندان کانادایی و مقیمان دائم ممکن است واجد شرایط دریافت سوپر ویزا باشند. آنها نباید از نظر سابقۀ کیفری و سلامت غیرقابل پذیرش باشند و همچنین ممکن است دفتر صدور ویزا [سفارت] از آنها بخواهد تا شرایطی که آنها تعیین می‌کنند را برآورد سازند.

این ویزا فقط برای والدین، پدربزرگان و مادربزرگان شهروندان و مقیمان دائم کانادا در دسترس است. والدین همسر را هم می‌توان در سوپر ویزا شامل کرد ولی نه به عنوان وابستگان.

چگونه می‌توان برای سوپر ویزا درخواست داد؟

متقاضیان باید از خارجِ کانادا اقدام کنند. پروسۀ سوپر ویزا شبیه به پروسۀ ویزای اقامت موقت است، هرچند، ادارۀ مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا می‌خواهد مطمئن شود که والدین، پدربزرگان و مادربزرگان به خوبی در کانادا از نظر مالی حمایت می‌شوند. برخی از این مدارک شامل تقاضانامه‌ای از جانب فرزندان و نوه‌های کانادایی آنها و یک بیمۀ پزشکی به مبلغ 100 هزار دلار از یک شرکت بیمۀ کانادایی است.

این نامه باید شامل یک تعهد به حمایت مالی در کل دوران حضور والدین در کانادا باشد. فرد کانادایی باید شهروندی و یا وضعیت اقامت دائم خود را با سند و مدرک ثابت کند، و فهرست افراد خانوادۀ خود را اعلام کند.
بیمۀ پزشکی باید حداقل برای یک سال معتبر باشد. برای دریافت ویزا، متقاضی باید ثابت کند که بیمه پرداخت شده است.

افسر مهاجرت همچنین بررسی می‌کند که متقاضی در هنگام انقضای اقامت او، کشور را ترک می‌کند یا خیر. بر اساس وب سایت دولت، افسران مهاجرتی مواردی همچن وابستگی‌های فرد به کشور مبدأ، هدف از مسافرت، خانواده و مسائل مالی و ثبات کلی کشور مبدأ را مور بررسی قرار می‌دهند.

مسیر‌های مهاجرتی برای والدین

برنامۀ والدین و پدربزرگان و مادربزگان (PGP) به کانادایی‌ها اجازه می‌هد تا اسپانسری والدین و پدربزرگان و مادربزگان خود را برای مهاجرت به عهده بگیرند.

در سال جاری، متقاضیان برنامۀ والدین از طریق لاتاری برگزیده می‌شوند که در هفتۀ 20 سپتامبر انجام می‌شود. ادارۀ مهاجرت مقاضیان را در طول دو هفته برای ثبت درخواست دعوت می‌کند.

از 13 اکتبر تا 3 نوامبر 2020، سی هزار متقاضی که علاقۀ خود را برای اسپانسری اعلام کرد بودند دعوت خواهند شد.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image