• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

دوره‌های رایگان در دانشگاه‌های انتاریو در فصل پاییز

به دنبال کسب دانش هستید؟ نگران نباشید، دانشگاه‌های انتاریو دوره‌های رایگان بسیاری را در پاییز امسال برگزار می‌کند و شما نیز می‌توانید در آنها شرکت کنید.

فراگیرندگان دانش فرصت این را دارند تا با ثبت نام در این دوره‌ها که مضامین فراوانی را پوشش می‌دهند بر علم خود بیفزایند.

در حقیقت شما می‌توانید از نحوۀ عملکرد روابط گرفته تا پایه‌های علوم در این دوره‌ها کسب علم کنید.
  • مدریت حساب استراتژیکدانشگاه: کوئینز
چرا باید در این دوره شرکت کرد: همچنان که در حال ساختن کسب و کار خود هستید یاد خواهید گرفت چگونه روابط با مشتریان را حفظ کنید.  

ثبت نام: https://cutt.ly/iEiHwVE
  • توانمند سازی فروش و تجزیه و تحلیلدانشگاه: کوئینز

چرا باید در این دوره شرکت کرد: شما خواهید آموخت که از چه ابزار و فناوری می‌توانید برای ایجاد ارزش برای مراجعان و مشتریان خود استفاده کنید.

ثبت نام: https://cutt.ly/ZEiHUXD
  • مبانی علم ساختماندانشگاه: تورنتو

چرا باید در این دوره شرکت کرد: شما در این دوره می‌توانید مبانی علوم ساختمان از جمله کنترل گرما، رطوبت و حرکت هوا (تهویه) و انرژی خورشیدی را یاد بگیرید.

ثبت نام: https://cutt.ly/NEiHB1k
  • اقتصاد رفتاری در عملدانشگاه: تورنتو

چرا باید در این دوره شرکت کرد: شما دانش عمیقی از نحوۀ تصمیم‌گیری مردم و آنچه مردم را به مسیر درست از نظر اتصادی سوق می‌دهد، به دست می‌آورید.

ثبت نام: https://cutt.ly/JEiLo5s
  • شکل‌دهی آیندۀ سلامت جهانیدانشگاه: تورنتو

چرا باید در این دوره شرکت کرد: شما می‌توانید دانش روشنگرانه‌ای را در مورد علل مرگ در سال 2030 و پس از آن به دست آورید و اینکه چه کاری می‌توانیم برای کاهش مرگ زودرس انجام دهیم.

ثبت نام: https://cutt.ly/lEiLYUA
  • هنر و علم روابط: درک نیاز‌های انساندانشگاه: تورنتو

چرا باید در این دوره شرکت کرد: شما می‌توانید در مورد نحوۀ عملکرد روابط اطلاعات مفیدی یاد بگیرید.

ثبت نام: https://cutt.ly/xEiLLgh
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image