• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

برنامۀ اسپانسر والدین: میزان درآمد مورد نیاز

از آنجا که اتاوا در سال جاری مقدار درآمد مورد نیاز اسپانسر‌ها را کاهش داده است، مهاجرت اسپانسرشیپ خانوادگی از طریق برنامۀ مهاجرتی والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها (PGP) به درآمد کمتری نیاز دارد.

وب‌سایت مهاجرت کانادا خاطرنشان کرده است: «از آنجا که ممکن است پاندمی کووید 19 بر بسیاری از اسپانسر‌ها از نظر اقتصادی تأثیر منفی گذاشته باشد، الزام درامدی برای سال مالیاتی 2020 به حداقل میزان مورد نیاز کاهش یافته است.»

این یعنی، اسپانسر‌های تحت این برنامه با درآمد 32899 دلار در سال گذشته به جای 41007 دلار در سال 2019، واجد شرایط اسپانسری دو نفر از والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ هستند.

از آنجا که میزان درآمد مورد نیاز برای آوردن افراد بیشتر به صورت تصاعدی بالا می‌رود، به همان میزان نسبت به سال 2019 درآمد کمتری مورد نیاز است.

نه تنها دولت کانادا درآمد مورد نیاز 2020 را برای اسپانسری والدین پایین‌ آورده بلکه، در قوانین مربوط به منبع درآمد سختگیری کمتری قائل شده است.

بیمۀ بیکاری معمولی (EI) و پرداخت‌های مزایای واکنش اضطراری کانادا (CERB) و همچنین دیگر مزایای موقتی کووید 19 به شرطی که برنامه‌های اجتماعی کمکی استانی نباشند، اکنون برای درآمد اسپانسر محسوب می‌شوند.

این تغییرات از جانب اتاوا به آن دلیل انجام شده است که در طول پاندمی و تعطیلی‌ها کانادایی‌های بسیاری شغل خود را از دست دادند.

آستانه‌های کمتر درآمدی و استفاده از برنامه‌های کمکی فدرال برای درآمد اسپانسر برای سال‌های 2019 یا 2018 اعمال نمی‌شوند. درآمد‌های این دو سال نیز برای تعیین توانایی‌ِ اسپانسر برای پشتیبانی و ساپورت مالی بستگان خود مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

درآمد مورد نیاز برای تبدیل شدن به اسپانسر در برنامۀ والدین (به دلار کانادا)
 
تعداد افراد اسپانسر شده 2020 2019 2018
2 نفر 32,899  41,007  40,379 
3 نفر 40,445  50,414  49,641 
4 نفر 49,106  61,209  60,271 
5 نفر 55,695  69,423  68,358 
6 نفر 62,814  78,296   77,095 
7 نفر 69,935  87,172   85,835 
به ازای هر فرد اضافه: 7,121  8,876 8,740

در سال 2015، از طریق این برنامه 15490 مقیم دائم به کانادا آمدند، و پرجمعیت‌ترین استان کانادا یعنی انتاریو، پذیرای سهم عمده‌ای از این تعداد بود.
 
سپس، در طول چهار پس از آن، برنامۀ  والدین، پدربزر‌گ‌ها و مادربزرگ‌ها رشد کرد، و در سال‌های 2016، 2017، 2018 و 2019 از طریق این برنامه به ترتیب، تعداد 17040 نفر، 20495 نفر، 18030 نفر، 22010 نفر اقامت دائم کانادا را به دست آوردند.

تا یک سال پیش از پاندمی، برنامۀ PGP، 42.1 درصد یا 6520 مقیم دائم سالانه رشد پیدا کرد.
  
با این حال ، کووید 19 کانادا را به بستن مرزهای خود بر روی مسافرت‌های غیر ضروری واداشت و سایر کشورها نیز از همین روش پیروی کردند و منجر به کاهش گسترده مهاجرت به این کشور شد.
 
در این یک سال، تعداد مقیمان دائمی جدید تحت برنامۀ PGP تقریباً 52.5 درصد کاهش یافت و به 10455 نفر رسید.

در پنج ماه اول سال جاری، تنها 3335 مقیم دائم جدید تحت این برنامه وارد کانادا شده‌اند.
 
دولت فدرال کانادا امیدوار است که این قوانین درآمدی تسهیل یافته، همچنان که اقتصاد کانادا از اثرات مخرب پاندمی در حال بهبود است، به دوباره احیا شدن این برنامه کمک خواهد کرد.
 
مارکو مندچینو، وزیر مهاجرت هنگام اعلام تغییرات در اوایل ماه جاری گفته‌ بود: «اهمیت خانواده هرگز به اندازه زمان پاندمی برجسته نبوده است.»
 
وی افزود: به همین دلیل است که ما به تعهد خود برای کمک به به هم پیوستن مجدد خانواده‌های بیشتر در کانادا عمل می‌کنیم.

ثبت دیدگاه

Captcha Image