• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

مقررات مربوط به رانندگی با حواس‌پرتی در سراسر کانادا

امروزه پرت شدن حواس از هر زمان دیگری ساده‌تر شده است. لوازم الکترونیکی ما و زنگ‌هایشان به طور مداوم و گاهی در حین رانندگی میکروثانیه‌هایی از توجه ما را به خود جلب می‌کنند.

اما گوشی‌های هوشمند تنها چیی نیستند که رانندگان برای تمرکز حواسشان به جاده باید نگران آن باشند.

در کاناد فهرست فعالیت‌هایی که به طور بالقوه پرت کنندۀ حواس قلمداد می‌شوند شامل، خوردن، آشامیدن، کشیدن سیگار یا سیگار الکترونیک، تنظیم جی پی اس، گوش دادن به موسیقی با صدای بسیار بلند و حرف زدن با سرنشینان، خواندن نقشه،آرایش، و ارسال پیام کوتاه و یا حرف زدن با موبایل می‌شود.

اما رانندگان به هیچ وجه به این فهرست بسنده نمی‌کنند. افراد زمانی که پشت فرمان هستند، می‌توانند راه‌های خلاقانه‌ای را برای پرت کردن حواس خود پیدا کنند. اوایل سال جاری برقراری تماس تصویری زوم توسط یک سیاستمدار آمریکایی حین رانندگی سر و صدای زیادی به پا کرد، و ماه‌ها پیش از آن یک سیاستمدار کانادا هنگام رانندگی رأی داد.

نکته این است، زمانی که که در حال رانندگی هستیم نمی‌توانیم در برابر انجام ندادن کارهای چندوظیفه‌ای مقاومت کنیم. به همین دلیل است که قوانین سفت و سخت و بیمه‌های گرانی برای رانندگی حین حواسپرتی وجود دارد، که رانندگان را مجبور می‌کند، توجه خود را به غیر از به جاده به چیز دیگری معطوف نکنند.

در زیر قوانینی مربوط به رانندگی در حین حواس پرتی در استان‌ها و قلمروهای مختلف کانادا وجود دارد.
 • انتاریو
انتاریو شدید‌ترین مقررات مربوط به رانندگی حین حواس‌پرتی را دارد. جریمه برای اولین تخطی 615 تا 1000 دلار و 3 امتیاز منفی و تعلیق سه روزۀ گواهینامه است. اگر دوباره اتفاق بی‌افتد، جریمه از 615 تا 2000 دلار ممکن است افزایش یابد، 6 امتیاز منفی، و هفت روز تعلیق گواهینامه هم در پی دارد. در سومین قانون شکنی، جریمه تا 3000 دلار افزایش می‌یابد، 6 امتیاز منفی دارد و گواهینامه 30 روز تعلیق می‌شود. پیامد‌های بیمه‌ای هم بی‌رحمانه است، و رانندگان حواس‌پرت می‌توانند با جرایم مشابهی روبرو شوند.
 • ساسکاچوان
در این استان ساسکاچوان، رانندگی در هنگام حواس‌پرتی برای راننده یک جریمۀ 580 دلاری و 4 امتیاز منفی در پی دارد. تکرار برای دومین بار، 1400 دلار جریمه، 4 امتیاز منفی و توقیف خودرو برای 7 روز را در پی دارد. ارتکاب برای سومین باز، 2100 دلار جریمه، چهار امتیاز منفی و 7 روز توقیف خودرو دارد.
 • کبک
اوضاع در کبک کمی مقرون به صرفه‌تر است از از نظر قانونی تغییر چندانی ندارد. اولین تخطی جریمه‌ای 300-600 دلاری، 5 امتیاز منفی و 3 روز تعلیق گواهینامه در پی دارد. پس از آن، جریمه به 600 دلار و 5 امتیاز منفی و تعلیق 7 روزۀ گواهینامه افزایش می‌یابد. اگر برای بار سوم تکرار شود تعلیق گواهینامه به 30 روز افزایش می‌یابد.
 • مانیتوبا
مانیتوبا در تمام دفعات ارتکاب رانندگی هنگام حواسپرتی، رانندۀ خاطی را 672 دلار جریمه می‌کند. اولین بار پنج امتیاز منفی، 3 روز تعلیق گواهینامه و دومین بار 5 امتیاز منفی و 7 روز تعلیق در پی دارد.
 • بریتیش کلمبیا
جریمه‌ها در این استان غربی خفیف شروع می‌شود ولی خیلی سریع شدید می‌شوند. اولین تخطی 365 دلار جریمه و 4 امتیاز منفی دارد. دو جریمه و یا بیشتر می‌تواند 3 تا 12 ماه تعلیق گواهینامه را سبب شود! و اگر در طول سه سال 2 بار و یا بیشتر برای رانندگی با حواسپرتی متوقف شوید، بیمۀ پرمیومICBC  شما افزایش می‌یابد و برای هر ارتکاب 1303 دلار افزایش می‌یابد.
 • نوا اسکوشیا
نوا اسکوشیا رانندگان حواسپرت خود را با 233.95 دلار جریمۀ نقدی و 4 امتیاز منفی بر روی گواهینامه تنبیه می‌کند. کاهش امتیاز همچنان 4 باقی می‌ماند اما جریمه برای دومین ارتکاب به 348.95 دلار و برای سومین بار به 578 دلار افزایش می‌یابد.
 • جزیرۀ پرنس ادوارد
در جزیرۀ پرنس اوارد هر بار ارتکاب 5 امتیاز منفی و 575 تا 1275 دلار جریمه را برای رانندگان حواس پرت در نظر گرفته است، صرف نظر از اینکه چند بار تکرار شود.
 • آلبرتا
ارسال پیام کوتاه هنگام عبور از یک تقاطع 300 دلار جریمه و 3 امتیاز منفی دارد. نرخ بیمۀ شما برای یک جریمۀ حواس پرتی هنگام رانندگی 25 درصد افزایش می‌یابد.
 • نیوفاندلند و لابرادور
در این استان ساحل شرقی، رانندگی با حواس‌پرتی یک تفریح گران قیمت است و خاطیان برای اولین بار 300 تا 500 دلار جریمه و چها امتیاز منفی دریافت می‌کنند. امتیاز‌های منفی همان چهار باقی می‌ماند، اما جریمۀ نقدی 500 تا 750 دلار برای بار دوم، و 750 تا 1000 دلار برای بار سوم افزایش می‌یابد.
 • نیوبرانزویک
مقررات رانندگی هنگام حواس‌پرتی هر بار 172.50 دلر جریمه و سه امتیاز منفی دارد.
 • قلمروهای شمال‌ غربی
رانندگان حواس پرت در این قلمرو با 322 دلار جریمه و سه امتیاز منفی تنبیه می‌شوند.
 • قلمرو یوکان
پلیس در یوکان جریمۀ 500 دلاری و 3 امتیاز منفی به هر کسی می‌دهد که در حین رانندگی حواسش پرت شده است.
 • نوناووت
رانندگی درحین حواس پرتی به هیچ وجه در این قلمرو مجاز نیست، اما قانون گذاران هنوز جریمه‌ای رسمی را برای آن تعیین نکرده‌اند. درعوض پلیس می‌تواند هر کسی را که هنگام رانندگی حواس خود را به خوبی جمع نمی‌کند، 115 دار جریمه کند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image