• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

در کانادا نیز یک ستون مرموز فلزی پیدا شد

ظاهر شدن ستون های مرموز فلزی در نقاط مختلف جهان ادامه دارد. ظهور اولین تک ستون در ایالات متحده امریکا در ابتدا شایعاتی را در مورد سفر موجودات فضایی به کره زمین برانگیخت.

اینبار یک ستون مرموز فلزی در شهر پر جمعیت تورنتوی کانادا یافت گردید. به اساس گزارش رسانه ها این ستون به ارتفاع بیشتر از سه متر، پیش از آغاز سال نو عیسوی، در کنار ساحل یک جهیل در نزدیکی شهر تورنتو یافت گردیده است.

گفته شده است که اندکی پس از آن، خرابکارها سطح این ستون فلزی را با رنگ آلوده کرده و افراد دیگری دوباره آن را پاک کردند. به قول رسانه ها، مقامات محلی نمی خواهند این ستون را از آن محل دور کنند، زیرا خطری را ایجاد نکرده است.

در میانه ماه نوامبر سال گذشته اولین تک ستون در یک صحرا در ایالت اوتا در جنوبغرب ایالات متحده امریکا دیده شد. این پارچه مرموز فلزی شایعات زیادی را در مورد  سفر موجودات غیرزمینی به کره زمین برانگیخت. این ستون فلزی پس از یک هفته دوباره ناپدید شد.

فقط چند روز پس از آن یک ستون مشابه فلزی در کوهستان کارپات در رومانیا دیده شد. پس از آن در یک سلسله نقاط دیگر جهان تک پارچه های مشابهی یافت شدند، از جمله در وارسا پایتخت پولند،  در جزیره وایت در جنوب انگلستان، در یک ساحه تحت حفاظت طبیعی در شمال هالند، در ناحیه زولتسبخ شهر اسن آلمان، در کنار کاخ نویشوانشتاین در ایالت بایرن آلمان.

ستون فلزی در ایالت اوتا یک هفته پس از ظهور آن دوباره ناپدید شد

در مورد اولین تک ستون یافت شده در ایالت اوتای امریکا نشانه های یافت گردیده بود که یک هنرمند آن را در آنجا گذاشته بود. بسیاری این را محتمل می دانند که چون یافت شدن این ستون ها شدیداً جلب توجه کرده است، دیگران از این کار تقلید می کنند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image