• دلار آمریکا (خرید): 24,800
  • دلار آمریکا (فروش): 25,400
  • دلار کانادا (خرید): 19,500
  • دلار کانادا (فروش): 20,300

ماجرای حضور نامحسوس یک داعشی خطرناک در کانادا

حضور نامحسوس یک داعشی خطرناک در کانادا که توسط فردی که خانواده او را به قتل رسانده بود شناسایی شد.

شخصی در کانادا که سوار اتوبوس شده، تو جمعیت چشمش خورده به یه نفر که قیافه‌ش آشنا بوده. خوب دقت کرده دیده بله همون داعشی‌ایه که خانواده‌ش رو به طرز فجیعی کُشته. شروع کرده به لرزیدن، داعشیه فهمیده این شناختدش، تا به ایستگاه رسیدند، از اتوبوس پریده پایین. این بدبخت تا حالش جا اومده با ‏پلیس تماس گرفته. فیلم‌های توی اتوبوس رو چک کردند و داعشیه رو شناسایی کرده‌ند؛ در پوشش دانشجو تو یکی از دانشگاه‌های کانادا درس می‌خونده.

ثبت دیدگاه

Captcha Image