• دلار آمریکا (خرید): 24,800
  • دلار آمریکا (فروش): 25,400
  • دلار کانادا (خرید): 19,500
  • دلار کانادا (فروش): 20,300

برنامه های آزمایشی استان کبک برای جذب مهاجر بیشتر در سال 2021 اعلام شد

کبک جزئیات سه برنامه آزمایشی اقامت دائم را که در اوایل سال 2021 اجرا می شود، اعلام کرد. پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای سه برنامه آزمایشی دائمی مهاجرت دائمی در تاریخ 28 اکتبر 2020 در Gazette officielle du Québec منتشر شد.

طی 45 روز آینده، دولت قصد دارد نظرات خود را در مورد این برنامه ها قبل از شروع رسمی آنها جمع آوری کند.

سه برنامه آزمایشی مهاجرت دائمی جدید، که قبلاً توسط دولت در اوایل سال جاری اعلام شده بود، به شرح زیر است:

1. برنامه آزمایشی برای کمک پرستاران
2. برنامه آزمایشی برای کارگران بخش های هوش مصنوعی (AI)، فناوری های اطلاعاتی (IT) و جلوه های بصری
3. برنامه آزمایشی کارگران در پردازش مواد غذایی (FP).

علاوه بر این، دولت از پیشرفت های عمده در روند دریافت برنامه برای برنامه پناهندگان در خارج از کشور یا حمایت مالی جمعی و همچنین مقررات جدید برای برنامه کارگر خود اشتغالی و برنامه کارآفرین خبر داد.

برنامه های آزمایشی جدیدی برای جذب و حفظ نیروی کار در حال اجرا است. از طریق این برنامه های آزمایشی جدید، کبک قصد دارد افرادی را که مهارت های آنها نیازهای خاص بازار کار کبک را برآورده می کند جذب و حفظ کند و کمبود نیروی کار را در سه زمینه اصلی برطرف کند. سه برنامه آزمایشی پس از یک دوره مشاوره 45 روزه به اجرا در می آیند.

برنامه آزمایشی کمک پرستاران برای حداکثر 550 متقاضی اصلی در سال انتخاب می شود تا به عنوان دستیاران پرستار و مشاغل ذینفع در کبک کار کنند. اعضای خانواده همراه نیز گواهینامه انتخاب کبک را تحت این برنامه دریافت می کنند.

برنامه آزمایشی کارگران در پردازش مواد غذایی راهی برای مهاجرت دائمی برای کارگران خارجی موقت که در بخش فرآوری مواد غذایی کار می کنند فراهم می کند. همچنین این یک برنامه پنج ساله خواهد بود که براساس آن هر ساله حداکثر 550 کارگر واجد شرایط و خانواده های آنها انتخاب می شوند.

سومین برنامه آزمایشی، بخش های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و جلوه های بصری را شامل می شود. مانند دو طرح آزمایشی قبلی، این طرح نیز پنج سال به طول خواهد انجامید و حداکثر 550 نفر و خانواده های آنها انتخاب می شوند.

این انتخاب به طور مساوی بین بخش هوش مصنوعی و دو بخش دیگر توزیع خواهد شد. این پروژه آزمایشی به منظور جلب استعدادهای بین المللی کار در این بخش ها و اطمینان از حفظ کسانی که به طور موقت در کبک هستند، است.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image