• دلار آمریکا (خرید): 28,600
  • دلار آمریکا (فروش): 29,400
  • دلار کانادا (خرید): 21,800
  • دلار کانادا (فروش): 22,800

افزایش بهره‌وری مشاغل با کمک کارکنان مهاجر

نتایج بررسی جدید سازمان آمار نشان می‌دهد که مهاجران کمک قابل توجهی به شرکت‌های کانادایی کرده‌اند. با افزایش تعداد کارگران مهاجر، بهره‌وری مشاغل کانادایی بالا رفته است. این نتیجه‌ی مطالعه‌ی آماری جدید، سازمان آمار است که تأثیر مهاجرت بر بهره‌وری شرکت‌های مختلف را در کانادا ارزیابی کرده است. این گزارش با عنوان "مهاجرت و بهره‌وری شرکت‌ها"، بر اساس داده‌های بانک اطلاعات پویای کارفرما و کارمند کانادا تهیه شده است که شرکت‌های منفرد را در طول زمان ردیابی می‌کند؛ و تأثیر مهاجرت را بر روی سطح کلی بهره‌وری، دست‌مزد کارگران و سود تجاری آنها ارزیابی می‌کند. به طور متوسط، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ، مهاجرانی که پس از سال ۱۹۸۰ وارد کانادا شده اند ، ۵.۱۳ درصد از کارکنان شرکت‌هایی با ۲۰ کارمند یا بیش‌تر را تشکیل می‌دهند. طبق آمار ارائه شده در این پژوهش، سهم مهاجران شاغل در یک شرکت می‌تواند کمی نوسان داشته باشد و به طور کلی یک افزایش یا کاهش ۱۵ درصدی داشته باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، رابطه‌ی مثبتی بین افزایش نسبت کارگران مهاجر و رشد بهره‌وری کسب و کار وجود دارد، همان‌طور که مهاجرت تأثیر مثبتی بر حقوق و دست‌مزد کارگران و سود تجاری دارد. با افزایش دوره‌ی بررسی و اندازه‌گیری تغییرات، نشانه‌های تأثیر مهاجرت بر بهره‌وری افزایش می‌یابد. هرچه این دوره بیش‌تر باشد، تأثیر مهاجرت بر بهره‌وری بیشتر است. به عنوان مثال، طی یک دوره‌ی یک ساله، تأثیر مثبت افزایش تعداد کارگران مهاجر بر بهره‌وری کسب و کار اندک بود. در مقابل، طی پنج یا ده سال، تأثیر مثبت مهاجرت بر بهره‌وری افزایش یافت. در سطح آماری، ۱۰ درصد افزایش نسبت مهاجران با ۱.۹ درصد افزایش در بهره‌وری کسب و کار همراه بود که طبق آمار کانادا "اندک" است. از طرف دیگر، برای مشاغل فردی که افزایش زیادی در کارگران مهاجر داشته‌اند، این کمک می‌تواند قابل توجه باشد. تأثیر در بهره‌وری تجارت برای مهاجران کم مهارت یا با تحصیلات کم، بیش‌تر از کارگران مهاجر بسیار ماهر یا تحصیل‌کرده‌ی دانشگاه بود، ولی این مسأله در صنایع مربوط به فن‌آوری و شرکت‌های دانش‌بنیان قابل توجه است.   تأثیر مثبت مهاجرت بر بهره‌وری با این گزاره سازگار است که "مهاجران، مکمل مهارت‌های کارکنان بومی هستند و شرکت‌ها با استفاده از مزایای مقایسه‌ای مهاجران و کارکنان بومی، تخصص شغلی را ارتقا می‌بخشند". برگردان: نیلوفر قنبری

ثبت دیدگاه

Captcha Image