• دلار آمریکا (خرید): 25,500
  • دلار آمریکا (فروش): 26,000
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,800

دولت کانادا به یادبود فاجعه انفجار هواپیمای اوکراینی، به دانشجویان ایرانی بورسیه دانشگاه تورنتو میدهد

دانشگاه تورنتو عزادار فوت 176 مسافر و خدمه، شامل 57 مسافر کانادایی است که در سانحه هواپیمایی اوکراین در ایران درگذشتند.

هشت عضو دانشگاه تونتو، شامل شش دانشجو، بین جان باختگان این حادثه دلخراش بودند.

رئیس دانشگاه تورنتو بیان داشت: "در پی این تراژدی وصف ناپذیر، عمیقترین همدردی و تسلیت خود را به خانواده ها و دوستان درگذشتگان ابراز می کنیم."

به یاد درگذشتگان این سانحه، دانشگاه تورنتو صندوق کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ایرانی را تاسیس می کند. این صندوق وقف کمک هزینه نیازهای اصلی برای دانشجویان بین المللی یا دانشجویان فارغ التحصیل ایرانی یا دانشجویان ایرانی با هرگونه سابقه تحصیلی در دانشگاه تورنتو می شود.

در حمایت از این نوآوری، تمامی کمک های خیریه به صندوق کمک هزینه دانشجویان ایرانی با حمایت دانشگاه افزایش می یابد. 250,000 دلار اولیه که وقف صندوق شود با نرخ سود 3:1 افزایش می یابد. هر مبلغی بیش از 250,000 دلار با نرخ سود 1:1 افزایش می یابد.
 
ترجمه الهه بیات

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image