• دلار آمریکا (خرید): 25,500
  • دلار آمریکا (فروش): 26,000
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,800

کانادایی هایی که به آمریکا سفر میکنند باید حواسشان را کاملا جمع کنند

تاکنون کانادا و آمریکا بزرگترین مرز بیدفاع مشترک در جهان را دارا بوده اند. اما هم اکنون دفاع دیگر بی معنی است چراکه قانون گذاران کانادایی از آمریکایی ها دعوت کرده اند تابه خاکشان تجاوز کنند.

کانادایی هایی که از طریق مرز آمریکا سفر می کنند باید حواسشان را جمع قوانین مخربشان کنند.

نه به اندازه مرز های جنوبی، اما مرز های شمالی آمریکا نیز دچار مشکلاتی شده اند. تبعیض نژادی زیاد شده و میزان افرادی که توسط گارد مرزی آمریکا بازگردانده می شوند نیز افزایش یافته است.

جدیدترین تعدی های انجام شده توسط مسئولین مرزی آمریکا در قالب لایحه های که برای بهبود شرایط عبور از مرز تعیین شده اند، و به نام Canada-United States Preclearance Agreement شناخته میشود انجام شده است.

افرادی که قصد رفتن از کانادا به آمریکا را دارند باید بدانند که این تغییرات که به ظاهر قرار بوده تجارت و عبور از مرز را بهبود بخشند، به مسئولین آمریکایی قدرت بسیاری حتی در بخش های کانادا میدهند.

مسئولین آمریکایی هم اکنون میتوانند در این مناطق سلاح حمل کنند، بازرسی بدنی کامل انجام دهند (فرد باید لباس هایش را در بیاورد)، اطلاعات مسافر را ثبت و نگهداری کنند، و شهروندان کانادایی را دستگیر کنند.

حتی اگر مسئول کانادایی "تمایلی" برای بازدید بدنی نداشته باشد یا دستگیری را غیر ضروری بداند، مسئول آمریکایی میتواند به نظر او را نادیده گرفته و کارش را انجام دهد. به عبارتی دیگر، نظر نیروهای قانونی کانادا که در کانادا هستند، به خاطر قوانین کانادا، می تواند توسط آمریکایی ها رد شود.

قوانین جدید به نیروهای مرزی آمریکا اجازه میدهد که حتی اگر فردی خواست مطابق حق قانونی اش بازگردد، درخواست او را رد کنند.

قبل از این لایحه جدید قانون به این صورت بود که اگر کسی در هنگام پرسیدن سوال ها احساس ناراحتی می کرد، میتوانست از عبور از مرز صرف نظر کند و برگردد.

اما مطابق قانون جدید، اگر نیروی آمریکایی "دلیل محکمی" داشته باشد میتواند فرد را دستگیر کند. و درخواست بازگشت نیز میتواند به عنوان "دلیلی محکم" سوء تعبیر شود.

Michael Greene وکیل مهاجرت کانادایی میگوید "افراد قادر نخواهند بود که پروسه را متوقف کرده و خارج شوند. میشود افراد را نگه داشت و مجبورشان کرد به سوالات پاسخ دهند" حتی اگر سوالات تبعیض آمیز باشند.

هر ماده جدید در موافقتنامه Preclearance همراه با یک اخطار مبهم، و بسیار مشکل ساز است. به عنوان مثال در بخش 39(2) آمده است که "یک افسر خدمات مرزی یا افسری دیگر مجاز نیست که در منطقه preclearance، از قدرت سوال پرسیدن یا بازجویی، بررسی، جستجو، ضبط، مصادره، بازداشت یا دستگیری استفاده کند، مگر اینکه چنین قدرت هایی بر اساس قوانین آمریکا به او اعطا شده باشد."

به عبارتی دیگر رفتار مستبدانه ممنوع است، مگر اینکه آمریکا آن را لازم بداند.

وحشتناکتر بندی است که تمامی لوایح را به موافقتنامه محکم میکند: این که مسئولین مرزی آمریکایی به علت ناشایسته بودن مورد مواخذه قرار نخواهند گرفت. به عبارت دیگر آمریکایی ها به خاطر هر کاری که در حوزه قدرتشان انجام دهند مواخذه نخواهد شد.

گروه هایی مانند کنگره ایرانیان کانادا نگرانی شان را راجع به این قوانین جدید ابراز کرده اند و گفته اند که "با افزایش رفتارهای تبعیض آمیز بر علیه ایرانیان در کانادا و امریکا، و شرایط سیاسی فعلی بین ایران و این دو کشور، حذف حق بازگشت به افسران این قدرت را میدهد که بدون هیچ محدودیتی ایرانیان کانادایی را مورد تبعیض نژادی قرار دهند."

نمیتوان آنچه را که بر سر شهروندان کانادایی، در خاک کانادا اتفاق می افتد در دست آمریکایی ها گذاشت. ترامپ مشوق تعصب و مخالف همکاری بین المللی است.  

بدتر این که دولت ترودو به مسئولین خارجی قدرت میدهد و از قدرت شهروندان کانادایی میکاهد. او در حال سرفرود آوردن در برابر امپریالیسم آمریکایی است. 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image