• دلار آمریکا (خرید): 17,000
  • دلار آمریکا (فروش): 17,400
  • دلار کانادا (خرید): 12,500
  • دلار کانادا (فروش): 12,800

انقلابی در مهاجرت به آتلانتیک کانادا

نیوفاندلند، لابرادور، پرینس ادوارد آیلند، نوااسکوشیا و نیوبرونزویک طی 20 سال اخیر شاهد چهار برابر شدن نرخ مهاجرت بوده اند.

بین سالهای 2011 تا 2016 آتلانتیک کانادا کمترین رشد جمعیت را در کشور داشته است. بخشی از این مورد به علت پذیرش کم مهاجر توسط این بخش بوده است.

افزایش جمعیت برای بهبود رشد اقتصادی بسیار مهم است، رشدی  که برای تداوم کیفیت بالای زندگی امری ضروری است. چهار استان آتلانتیک کانادا- نیوفاندلند و لابرادور، پرینس ادوارد آیلند، نوااسکوشیا  و نیوبرونزویک- در حال تلاش هستند تا پذیرای مهاجران بیشتری باشند.

این تلاش ها در حال نتیجه دادن هستند، و نرخ بالای مهاجرت باعث افزایش رشد جمعیت شده است.

6.5 درصد جمعیت کانادا در آتلانتیک کانادا زندگی میکنند، و این منطقه سعی دارد تا سهم بیشتری از مهاجران داشته باشد. در اوایل سال های 2,000، تنها یک درصد مهاجران به این منطقه می رفتند.

این شرایط اما در حال بهبود است و این منطقه در مسیری است که تازه واردان را تا سال 2019 به پنج درصد افزایش دهد (چارت شماره 1). دو دهه پیش میانگین سالیانه ورود مهاجران به این منطقه 3,000 نفر بوده است، اما در حال حاضر به 14,000 نفر افزایش یافته است.

این افزایش خوب است، اما همچنان میزان پذیرش مهاجر در این منطقه کم است (جدول شماره 2).

با این حال مطابق روند فعلی، این منطقه تا دهه 2020 خواهد توانست به سهم مناسبش در پذیرش مهاجر برسد.

چارت شماره 1: ورود مهاجران به آتلانتیک کانادا (L) و به عنوان درصدی از کل مهاجرت به کانادا R)، 1999) تا 2019

AIP و PNP باعث کمک به رشد مهاجرت شده اند
برنامه نامزدی استانی (Provincial Nominee Program به اختصار  PNP) از سال 1999 با هدف کمک به جذب مهاجر توسط شهرها و استان های کوچکتر آغاز شده است. در منطقه آتلانتیک کانادا ابتدا نیوبرونزویک و سپس به ترتیب نیوفاندلند، لابرادور، پرینس ادوارد آیلند و نوا اسکوشیا نیز این برنامه را اجرا کردند.

برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتیک (Atlantic Immigration Pilot به اختصارAIP) در سال 2017 شروع به کار کرد تا به جذب مهاجر در این استان ها کمک کند. از آن موقع سالیانه 4,200 نفر از طریق این برنامه اقامت دائم کسب کرده اند.
 

Jurisdiction

Date Agreement Signed

Year agreement entered
into force

Quebec February 20, 1978 1978
Manitoba June 28, 1998 1999
New Brunswick February 22, 1999 1999
Newfoundland and Labrador September 1, 1999 1999
Saskatchewan March 16, 1998 2001
Prince Edward Island March 29, 2001 2001
British Columbia April 19, 1998 2001
Alberta March 2, 2002 2002
Yukon April 1, 2001 2002
Nova Scotia August 27, 2002 2003
Ontario November 21, 2005 2007
Northwest Territories August 7, 2009 2009

نیوفاندلند و لابرادور: AIP و PNP راه ورود 80% تازه واردان در سال 2019 بوده اند

میزان مهاجرت به نیوفاندلند و لابرادور در سال 2019، برابر عدد هدفشان در سال 2022 است. بخش عمده مهاجران جدید از طریق AIP و PNP وارد این استان شده اند، این آمار نشان دهنده تلاش این دو استان برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق مهاجران است.

چارت شماره 2: ورودی به نیوفاندلند و لابرادور از طریق AIP و (PNP (L و سهم آنها در تازه واردان (R)


پرینس ادوارد آیلند و کمک زیاد PNP
طی سالهای اخیر 90 درصد مهاجران جدید به پرینس ادوارد آیلند از طریق سیستم نامزدی استانی وارد این استان شده اند. همچنین برنامه مهاجرت آتلانتیک نیز باعث ورود 235 مهاجر جدید در 9 ماهه اول سال 2019 شده است.

در مجموع، کوچکترین استان کانادا، به لطف قوانین مهاجرتی بیشترین نرخ رشد جمعیت را در کانادا دارد.

چارت شماره 3: ورودی پرینس ادوارد آیلند از طریق AIP و (PNP (L و سهم آنها در تازه واردان (R)


نوااسکوشیا: 6,000 مهاجر جدید در سال 2019
در 9 ماهه اول سال 2019، 1000 نفر از طریق AIP وارد این استان شده اند.

افزایش نرخ مهاجران از طریق PNP نیز باعث شده که تعداد مهاجران جدید این استان در سال 2019 به نزدیک به 6,000 نفر رسد.

چارت شماره 4: ورودی نوا اسکوشیا از طریق AIP و PNP (L) و سهم آنها در تازه واردان (R)


نیوبرونزویک: بیش از 5,000 مهاجر جدید در سال 2019؟
نیوبرونزویک در حال حاضر مقصد اصلی ورودی های AIP است و در سال 2019 تا کنون 1,200 نفر را از طریق این برنامه پذیرفته است.

این استان در سال گذشته 4,600 مهاجر جدید را پذیرفت، عددی که به نظر میرسد امسال از 5,000 نفر نیز بگذرد.

چارت شماره 5: ورودی نیوبرونزویک از طریق AIP و (PNP (L و سهم آنها در تازه واردان (R)


آمارهای ارائه شده نشان میدهد که به کمک AIP و PNP این منطقه در حال تجربه انقلابی در مهاجرت است.

این منطقه بایستی سالیانه 20,000 مهاجر بپذیرد تا شرایطش پایدار بماند.

یک ملاک مهم دیگر نیز این است که مهاجران در همین منطقه بمانند. این منطقه پایین ترین نرخ ماندن مهاجر را در کانادا دارد، اما مطابق آمار شرایطش در حال بهتر شدن است. این بهبود البته مورد انتظار نیز بوده است، زیرا که AIP و PNP متمرکز بر جذب افرادی هستند که به مهارتشان در این منطقه نیاز است. همچنین نیروهای کار ماهر و دانشجویان بین المللی که به صورت موقت در این استان هستند نیز از طریق این برنامه ها اقامت دائم دریافت میکنند.

نرخ بیکاری در شهرهای بزرگ این منطقه کم است. سه سطح مختلف دولت، کارفرمایان، موسسات تحصیلات تکمیلی، و سازمان های خدمت رسانی به مهاجران در حال تلاش هستند تا این منطقه را به مقصد مهاجران تبدیل کنند.

این روزها ساسکاچوان، مانیتوبا، به علت اقدامات خوبشان برای افزایش مهاجران مورد تشویق نهادهای مرتبط قرار میگیرند.

 
 
 
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image