• دلار آمریکا (خرید): 14,200
  • دلار آمریکا (فروش): 14,500
  • دلار کانادا (خرید): 11,500
  • دلار کانادا (فروش): 11,700

دولت کانادا پیش بینی تغییرات اقلیمی عظیم در مونترال را منتشر کرده است

این چیزی است که در 15 سال آینده و بعد از آن میتوانیم منتظرش باشیم.

با این که قبول کردن آن راحت نیست، اما تغییرات اقلیمی در حال اوج گرفتن است و هیچ نشانه ای مبنی بر کمتر شدن سرعت تغییرات وجود ندارد. بسیاری از متخصصان معتقدند تا سال 2035 این تغییرات به حدی خواهد رسید که هیچ راه برگشتی وجود نخواهد داشت.

همه ما شنیده ایم که چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد- طوفان های شدیدتر، افزایش سطح آب دریاها، آتش های جنگلی غیرقابل کنترل، دمای سوزان تابستان، و بسیاری تغییرات دیگر در سطح زمین. اما مونترال چطور؟

هوای مونترال به سرکش بودن و همکاری نکردن هایش معروف است. هیچ فصلی وجود ندارد که اهالی مونترال نتوانند به گونه ای از آن ایراد بگیرند.

اطلاعاتی جدیدی که به تازگی توسط وبسایت ClimateData منتشر شده است به ما کمک میکند تا تغییرات آب و هوایی پیش روی مونترال را پیش بینی کنیم.

با توجه به گزارشی که راجع به تغییرات مداوم آب و هوای کانادا منتشر شده است،" اقلیم کانادا بر اثر فعالیتهای انسانی گرم شده و در آینده بیشتر هم گرم خواهد شد. حذف جهانی کربن از فعالیت های انسانی به شدت بر میزان گرمایش کانادا و زمین در آینده موثر است، و این گرم شدن برگشت ناپذیر است."به همین علت نیز دولت با استفاده از منابع مختلف، تصویری برای عموم مردم فراهم کرده است، تا بدانند در آینده باید منتظر چه باشند. در اینجا ما بر 4 متغیر در مونترال تمرکز خواهیم کرد و پیش بینی گرمترین روز برای 50 سال آینده، دمای متوسط، میزان بارندگی کل و روزهای یخبندان را بررسی خواهیم کرد.

چارت های زیر متوسط و بازه دما، روزها، و بارندگی را در محور y (عمودی) و سالها، در 25 سال را در محور x (افقی) پیش بینی خواهند کرد. ما سال 2019 را با 5 دهه بعدی تا سال 2060 مقایسه خواهیم کرد.

خط آبی نشان دهنده پیش بینی ها در پایین ترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای است (RCP 2.6) و خط قرمز نشان دهنده بدترین حالت، یعنی بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای (RCP 8.5) است.

گرمترین روزمطابق چارت، میانگین دمای سال 2019 تا کنون 34.1 درجه سانتی گراد است، اگر RCP 2.6 را فرض کنیم. با درنظر گرفتن تابستانی که داریم این عدد مناسب به نظر میرسد. در RCP 8.5 دما یک درجه بیشتر میشود.

همانطور که متوجه شدید، یک افزایش مداوم طی سالهای آینده وجود خواهد داشت. در 50 سال آینده گرمترین روز مونترال می تواند بین 35.1 یا 40.6 درجه سانتی گراد باشد.

میانگین دمامیانگین دمای سالانه در مونترال نیز با افزایش شدید روبرو خواهد شد. هم اکنون در RCP 2.6 میانگین سالیانه 7.7 درجه سانتی گراد است. تا سال 2035، با شرایط مشابه، دما به 8.2 درجه سانتی گراد افزایش پیدا خواهد کرد. این به معنی زمستان های کوتاه تر و تابستان های بلندتر است.

اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در حالت حداکثر در نظر بگیریم این عدد بدتر هم میشود. ممکن است در سال 2060 هیچ روزی کمتر از 10.8 درجه سانتی گراد را تجربه نکنیم.

مجموع بارندگیانتظار می رود که میزان بارندگی در 50 سال آینده تغییری نکند، البته با تعدادی استثنا.

پیش بینی میشود که امسال بارندگی بین 868mm تا 1130 باشد. در سال 2035، بین 901 mm تا 1321 mm. و در سال 2060، بین 832 mm تا 1334mm. با این حال، یک افزایش کوچک در میزان بارندگی میتواند منجر به ایجاد سیل های ناگهانی شود.

روزهای یخبندانبرخی از شدیدترین متغیر ها را میتوان در میزان روزهای یخبندان دید. امسال، در RCP 2.6، به طور میانگین 72 روز یخبندان داشتیم. در RCP 8.5، این عدد به شدت کاهش میابد.

در سال 2035 در RCP 8.5، مونترال تنها 65 روز یخبندان خواهد داشت. در سال 2060 این عدد به 43 روز کاهش خواهد یافت. 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image