• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

9 قانونی که هر روز غیرعامدانه توسط کانادایی ها شکسته میشود

آیا میدانستید که شما هم خلافکار هستید؟

با توجه به تغییر شرایط و وضع قوانین جدید، بعضی قوانین از حافظه جمعی خارج میشوند.

کانادا قوانینی دارد که با توجه به استاندارهای جدید رفتاری مسخره به نظر می آیند.

نگاهی به این 9 قانون خواهیم داشت.

ناسزاگویی در مکان های عمومی غیرقانونی است
قانونی وجود دارد که گفتن ناسزا در مکان های عمومی در تورنتو و کبک را به شدت محکوم میکند. این قانون ممکن است روی کاغذ بد نباشد، اما عمل کردن به آن غیر ممکن است. همچنین در نظر داشته باشید که فرهنگ ما نسبت به مردانی که این قانون را سال ها پیش نوشته اند بسیار متفاوت است.

باز کردن بانداژ در مکان های عمومی غیرقانونی است
این قانون احتمالا برای سلامت عمومی است.

گفتن این که چیزی بد بو است غیرقانونی است
طبق قانون ملی این که کسی در جاهایی عمومی اعلام کند چیزی بدبو است ممنوع است. احتمالا این قانون برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و بودار مثل ماهی فروشی است.

استفاده از شیره افرای تقلبی غیرقانونی است
قوانین ملی تولید و استفاده از شیره افرا را به شدت کنترل میکنند. این قوانین احتمالا برای کنترل معروف ترین جنس صادراتی کانادا است.

عبور دادن الکل از مرزهای ایالتی ممنوع است
 به غیر از شراب، انتقال الکل میان بخش ها ممنوع است.

پرداختن تمام مبلغ با سکه غیرقانونی است
برای مبالغ کمی مثل 5 دلار، پرداخت تمامی مبلغ با سکه در برخی مناطق ممنوع است.

خوردن صدف به روش های غیر معمول غیرقانونی است
قوانین مختلفی برای چگونه خوردن صدف وجود دارد.

در اختیار داشتن کامیک های جنایی غیرقانونی است
این قانون احتمالا به اوایل قرن بیستم برمیگردد که مسئولین مخالف گردش رسانه های جمعی در میان اقشار معمولی بودند. عده ای معتقد بودند که خواندن کامیک باعث به هم ریختن مغز و رفتار میشود.

تظاهر به جادوگر بودن غیرقانونی است
تمرین جادوگری کاملا قانونی است، اما تقلید بی جای آنها ممنوع است. این قانون کاستوم را شامل نمیشود. اما باز هم بهتر است در روزهای غیر هالووین حواستان باشد.

ترجمه الهه بیات

ثبت دیدگاه

Captcha Image