• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

بهترین و بدترین شهرهای کانادا جهت کاریابی

بازار کار کانادا در سال گذشته شاهد ایجاد 355 هزار شغل تمام وقت جدید و دارای پایین ترین نرخ بيکاري از سال 1976 تا 5.8 درصد بوده است.

تجزیه و تحلیل جدیدی از بانک مونترال(BMO) نشان میدهد که ایجاد توسعه در تمامی نواحی کشور به نفع مردم است.

با توجه به Labour Market Report Card بانک مونترال، شهرهای تورنتو و ونکوور کانادا در سال گذشته از رونق چشمگیری در مسکن برخوردار بودند. در سال جاری نیز تقریبا در همه شهرهای آن مشاغل زیادی ایجاد شده است.

با این حال تفاوت هایی نیز در برخی نقاط آن وجود دارد مثلا شهر بري با 8.8 درصد از بالاترین نرخ بیکاری برخوردار است درحالیکه کبک با 3.6 درصد پایین ترین نرخ بیکاری را دارد.

پس با این وجود بهترین شهر برای کار در کانادا کجاست؟ با توجه به BMO مونکتون دومین شهر بزرگ استان نیوبرانزویک با جمعیت 72000 با ایجاد مشاغل جدید تا 10 درصد از رتبه سی و سوم در سال گذشته به رتبه اول صعود کرده است.

شگفتی دیگر شهر اشاواي انتاریو است که با 16 رده صعود در یک سال در جایگاه سوم قرار گرفته است.

ادمونتون نیز در ده رتبه برتر قرار دارد و نشان میدهد که بازار کار آلبرتا باتوجه به سقوط قیمت نفت به آرامی در حال بهبودي است.

 و بنابراین لیست بهترین و بدترین شهرهای کانادا برای کار طبق Labour Market Report Card بانک مونترال:

10. شهر هاليفاکس، استان نيواسکوشيا
رتبه بندی سال گذشته: 14
نرخ بیکاری: 6 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته : 3.6 درصد

9. شهر ادمونتون، استان آلبرتا
رتبه بندی سال گذشته: 31
نرخ بیکاری : 6.7 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 0.6 درصد

8: شهر ساسکاتون، استان ساسکچوان
رتبه بندی سال گذشته: 21
نرخ بیکاری: 6.5 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 1.4 درصد

7: شهر کبک
رتبه بندی سال گذشته: 6
نرخ بیکاری: 3.6 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 2.3 درصد

6: شهر تورنتو، استان انتاريو
رتبه بندی سال گذشته: 16
نرخ بیکاری: 5.8 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 3.2 درصد

5. شهر کلونا، استان بریتیش کلمبيا
رتبه بندی سال گذشته: 2
نرخ بیکاری: 5.2 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 4.5 درصد

4. شهر ونکوور، استان بریتیش کلمبيا
رتبه بندی سال گذشته: 7
نرخ بيکاري: 4.0 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 4.7 درصد

3. شهر اشاوا، استان انتاریو
رتبه بندی سال گذشته: 19
نرخ بیکاری: 4.5 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 3.3 درصد

2. شهر ابوتسفورد، استان بریتیش کلمبیا
رتبه بندی سال گذشته: 9
نرخ بیکاری: 4.0 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 2.9 درصد

1. شهر مونکتون، استان نيوبرانزويک
رتبه بندی سال گذشته: 33
نرخ بیکاري: 5.7 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته: 9.9 درصد

و اما بدترین شهرها:

رتبه پنجم: شهر سادبري، استان انتاريو 
رتبه بندی: بیست و نهم، مانند سال گذشته
نرخ بیکاري: 6.8 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته : _1.2 درصد

رتبه چهارم: شهر بري، استان انتاریو
رتبه بندی : سی ام،  در یک سال 18 رده نزول کرده
نرخ بیکاری : 8.8 درصد
نرخ افزایش مشاغل  در سال گذشته : 2.3 درصد
رتبه سوم : شهر برنتفورد، استان انتاريو
رتبه بندی: سی و يکم، 30 رده نزول کرده
نرخ بیکاری: 6.7 درصد
نرخ افزایش مشاغل درسال گذشته : _2.2 درصد

رتبه دوم: شهر S.t. John's، نیوفنلند
رتبه بندی : سی و دوم مانند سال گذشته
نرخ بیکاری: 8.6 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته : _4درصد

و اولین و بدترین: شهر سنت جان، استان نیوبرانزویک
رتبه بندی : سی و سوم، درسال گذشته از رده هشتم نزول کرده
نرخ بیکاری: 6.8 درصد
نرخ افزایش مشاغل در سال گذشته : _10.4 درصد

ترجمه الهه براتی

ثبت دیدگاه

Captcha Image